Prosjektdirektør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. september, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avinor skal bygge ny lufthavn i Bodø. Skisse til fremdriftsplan tilsier at en ny lufthavn vil stå ferdig i 2024-2026. En ny lufthavn vil bygges på arealer som fristilles når Forsvaret 31.12.2021 legger ned dagens jagerflybase. Arealene som fristilles når den nye lufthavnen åpner og dagens lufthavn legges ned, vil brukes til utvikling av Bodø by. For å ivareta utbyggingen av ny lufthavn Bodø skal det ansettes prosjektdirektør.

Som prosjektdirektør i utbygging vil du ha et overordnet ansvar for oppbygging, ledelse og utvikling av prosjektorganisasjonen, og du vil ha ansvar for å implementere en strategi for organisasjonen som sikrer en profesjonell utvikling og styring av prosjektet. 

Prosjektdirektøren rapporterer til utbyggingsdirektør og inngår i hans stab. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • ansvar for gjennomføring av utbyggingen innenfor vedtatte rammer 
 • etablere og lede prosjektorganisasjonen 
 • lede planlegging, prosjektering, bygging og idriftsetting av ny lufthavn i Bodø herunder ansvar for sikkerhet, kvalitet, kostnader, fremdrift og omdømme  
 • ivareta daglig drift av prosjektet. 
 • utarbeide og følge opp nødvendige strategier og styrende dokumenter for prosjektet.  
 • tilrettelegge for at nødvendige mandater blir gitt og at beslutninger blir tatt 
 • bidra til innovasjon i prosjektet 
 • bidra til gjennomføring av nødvendige prosesser mot Forsvaret 
 • gjennomføring av nødvendige prosesser mot Bodø kommune og andre myndigheter 
 • sikre god samhandling mellom prosjektet og driftsorganisasjonen ved Bodø lufthavn 
 • rapportere til utbyggingsdirektør
 • være saksforbereder og delta i rapportering og saksfremlegg til prosjektstyre
 • ansvar for ekstern kontakt innenfor prosjektets rammer 

Arbeidsgiver kan ved behov og innenfor arbeidsgivers styringsrett beslutte endringer i arbeidsoppgaver og stillingsinnhold. 

 

Bakgrunn: 

 • høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • solid ledererfaring fra større, komplekse, tverrfaglige og teknologitunge virksomheter
 • erfaring med ledelse av store prosjekter innenfor bygg og anlegg, gjerne innenfor offshore eller infrastruktur
 • god forståelse for byggherrerollen, ulike prosjektgjennomføring- og kontraktmodeller 
 • erfaring med offentlig forvaltning, planprosesser og politiske beslutningsprosesser
 • erfaring med tilrettelegging for innovasjon i store prosjekter 
 • erfaring med personalledelse 
 • manglende formell kompetanse kan erstattes med lang relevant erfaring 
 • kjennskap til luftfart, gjerne lufthavninfrastruktur er en fordel 

 

Personlige egenskaper: 

 • åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert 
 • gode lederegenskaper 
 • etterlever verdier som integritet, respekt og likeverd 
 • strukturert, ryddig og lojal til beslutninger 
 • god motivator 
 • gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig  
 • gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig 
 • må kunne sikkerhetsklarereres til grad "hemmelig" 

 

Vi kan tilby: 

 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • Et godt arbeidsmiljø med gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdsordninger. 

 

Stillingen innebærer noe reisevirksomhet 

Forutsetning for tilsetting er at bakgrunnssjekk, herunder uttømmende politiattest iht. myndighetskrav for arbeid på lufthavn, kan fremlegges og godkjennes. Stillingen forutsetter også sikkerhetsklarering iht myndighetskrav. 

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Kontaktpersoner

Erik Krogseth
Direktør prosjekt og utbygging
Stine Ramstad Westby
Konserndirektør

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger