Prosjektdirektør nytt regjeringskvartal

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. februar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Regjeringen har besluttet at Regjeringskvartalet skal bygges mellom Akersgata og Møllergata. Det nye regjeringskvartalet skal inkludere Statsministerens kontor og alle departementene unntatt Forsvarsdepartementet. Prosjektet omfatter også energiforsyning til regjeringskvartalet og  22.juli-senteret. Det nye regjeringskvartalet er planlagt gjennomført i tre byggetrinn og Stortinget vedtok gjennomføring av byggetrinn 1 i 2020. Byggetrinn 1 består av rehabilitering av høyblokken samt bygging av to nye kontorbygg i tillegg til kjeller og utomhusarbeider. Samspillskontrakter er inngått for alle disse hoveddelene og byggearbeidene startet i januar 2021. Planlagt innflytting er 4. kvartal 2025. 

Statsbygg er byggherre og har ansvaret for utvikling, planlegging og bygging av det nye regjeringskvartalet. Det er etablert en egen prosjektorganisasjon for å ivareta byggherreoppgavene. Vi søker nå prosjektdirektøren som skal lede arbeidet videre med å gjennomføre prosjektet. Stillingen inngår i byggherredirektørens ledergruppe og rapporterer til byggherredirektør.

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med prosjektutvikling, planlegging, prosjektering, bygging, ferdigstillelse og overlevering på en kostnadseffektiv måte, innenfor definerte tids- og kvalitetsmål
 • Ansvar for å videreutvikle og lede den totale prosjektorganisasjonen med rett kapasitet og kompetanse
 • Aktiv bidragsyter i byggherredirektørens ledergruppe
 • Videreutvikle systemene for god prosjektstyring.
 • Representere Statsbygg overfor oppdragsgiver, bruker, naboer og publikum
 • Videreutvikle Statsbygg som rollemodell for BAE-næringen og være sentral i denne sammenheng gjennom arbeidet som gjøres i prosjektet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kan vise til gode resultater fra ledelse av større prosjektorganisasjoner
 • Har erfaring fra prosjekt- og eiendomsutvikling i urbane omgivelser.
 • Er godt kjent med rollen som byggherre for større, komplekse prosjekter
 • Har relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på mastergradsnivå
 • Har god forståelse av statlige beslutningsprosesser og sterk evne til kommunikasjon med ulike interessentgrupper som offentlige myndigheter, nabolag, publikum og media.
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Stillingen krever sikkerhetsklarering og autorisasjon til nivå HEMMELIG jf. Sikkerhetsloven § 8-2

Personlige egenskaper

 • Er en tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft
 • Har god forretningsforståelse og kommersielle egenskaper
 • Har evne til å begeistre, motivere og bygge relasjoner og tillit internt og eksternt
 • Er strukturert og resultatorientert og er en inspirerende og motiverende lagbygger

Vi tilbyr

 • Norges mest spennende prosjektlederoppgave innen landbasert bygg i et utviklende og erfarent byggherre- og prosjektmiljø
 • Ambisiøst og tverrfaglig miljø med dyktige kolleger
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale som avdelingsdirektør innenfor statens regulativ
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gunstig boliglånsordning

Kontaktpersoner

Harald Vaagaasar Nikolaisen
Telefonnummer: +47 913 70 521
Marius Tunstad
Byggherredirektør
Telefonnummer: +47 458 69 306

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger