Prosjektdirektør Norsk havteknologisenter

Stillingsbeskrivelse

Nærings- ogfiskeridepartementet (NFD) har gitt Statsbygg i oppdrag å realisere Norsk havteknologisenter. Statsbygg er byggherre og haransvaret for utvikling, planlegging ogbygging. NTNU skal forvalte Norsk havteknologisenter. Norsk havteknologisenter skal bidra til den grønne omstillingen av Norge og sikre Norges posisjon som ledende havnasjon. Norsk havteknologisenter blir ett av verdens mest avanserte anlegg for forskning og utdanning. Senteretgir NTNU og SINTEF tilgang til fasiliteter og lokaler i verdensklasse.Senteret inneholder våte og tørre laboratorier, verksted,undervisningslokaler, kontor og møtelokaler

Vi søker nå etterprosjektdirektøren som skal lede arbeidet gjennom byggefasen frem tilinnflytting og overlevering.  

Prosjektet omfatter nybygg, rehabilitering av deler av dagens Marintekniske senter, utendørsanlegget, samt brukerutstyrsprosjekt. Senteret vil forutenstudentfasiliteter og kontorlokaler, bestå av moderne tørre og våtelaboratorier. Laboratoriene vil gi forskere og næringsliv muligheten til åteste nye løsninger i modellforsøk før de testes i full skala, og er heltnødvendig for å redusere risikoen før løsningene tas i bruk. Det planlegges laboratorier der man kan teste ulike typer motorer og konstruksjoner. I tillegg til selve senteret er det planlagt infrastruktur og testmuligheter i havet, både rundt øyene Hitra og Frøya, og utenfor Ålesund. Prosjektet har en styringsramme på ca 8 mrd kroner. Les mer om prosjektet her: Norsk havteknologisenter.

Arbeidssted for denne stillingen er fortrinnsvis i Trondheim, men reisevirksomhet mellom Trondheim og Oslo må påregnes.

 

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med planlegging, bygging, ferdigstillelse og overlevering på en kostnadseffektiv måte, innenfor definerte tids- og kvalitetsmål
 • Ansvar for å etablere, videreutvikle og lede den totale prosjektorganisasjonen med rett kapasitet og kompetanse
 • Aktiv bidragsyter i byggherredirektørens ledergruppe
 • Utvikle og implementere systemer for god prosjektstyring basert på Statsbyggs prosjektmodell
 • Representere Statsbygg overfor oppdragsgiver, bruker, naboer, publikum og andre interessenter
 • Videreutvikle Statsbygg som rollemodell for BAE-næringen og være sentral i denne sammenheng gjennom arbeidet som gjøres i prosjektet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på mastergradsnivå
 • Kan vise til gode resultater fra ledelse av større prosjektorganisasjoner
 • Har erfaring fra prosjektgjennomføring i urbane omgivelser
 • Er godt kjent med rollen som byggherre for større, komplekse prosjekter
 • Kan dokumentere meget god kompetanse i prosjektstyring og usikkerhetsstyring
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Er en tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft
 • Evner å bygge relasjoner og tillit internt og eksternt
 • Er strukturert og resultatorientert og er en inspirerende og motiverende lagbygger

Vi tilbyr

 • Et av Norges mest spennende prosjektlederoppgave innen landbasert bygg i et utviklende og erfarent byggherre- og prosjektmiljø
 • Ambisiøst og tverrfaglig miljø med dyktige kolleger
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale som avdelingsdirektør innenfor statens regulativ
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger og gunstig boliglånsordning

Kontaktpersoner

Linda Sunde Eriksen
avdelingsdirektør
Telefonnummer: 975 25 343
Marius Tunstad
Byggherredirektør
Telefonnummer: 458 69 306

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger