Prosjektdirektør for Ocean Space Centre i Trondheim

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2022. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) gir Statsbygg i oppdrag å starte detaljprosjektering med etterfølgende byggearbeider for å realisere Ocean Space Centre. Statsbygg er byggherre og har ansvaret for utvikling, planlegging og bygging. NTNU skal forvalte Ocean Space Centre.

Vi søker nå etter prosjektdirektøren som skal lede arbeidet gjennom byggefasen frem til innflytting og overlevering. Stillingen inngår i byggherredirektørens ledergruppe og rapporterer til byggherredirektør.Prosjektet omfatter nybygg, rehabilitering av deler av dagens Marintekniske senter, utendørsanlegget, samt brukerutstyrsprosjekt. I prosjektet inngår blant annet laboratorier med høyspesialisert utstyr, som flere store basseng der man kan teste og forske på modeller av for eksempel plattformer eller båter. Det planlegges laboratorier der man kan teste ulike typer motorer og konstruksjoner. Det skal også bygges kontorbygg og undervisningslokaler for SINTEF og NTNU. I tillegg til selve senteret er det planlagt infrastruktur og testmuligheter i havet, både rundt øyene Hitra og Frøya, og utenfor Ålesund. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 8 Mrd kr. Les mer om prosjektet her: Ocean Space Centre.Arbeidssted for denne stillingen er i Trondheim, men reisevirksomhet mellom Trondheim og Oslo må påregnes.  

Arbeidsoppgaver

 • Lede arbeidet med planlegging, bygging, ferdigstillelse og overlevering på en kostnadseffektiv måte, innenfor definerte tids- og kvalitetsmål
 • Ansvar for å etablere, videreutvikle og lede den totale prosjektorganisasjonen med rett kapasitet og kompetanse
 • Aktiv bidragsyter i byggherredirektørens ledergruppe
 • Utvikle og implementere systemer for god prosjektstyring og basert på Statsbyggs prosjektmodell
 • Representere Statsbygg overfor bla oppdragsgiver, bruker, naboer, publikum og andre interessenter
 • Videreutvikle Statsbygg som rollemodell for BAE-næringen og være sentral i denne sammenheng gjennom arbeidet som gjøres i prosjektet

Ønskede kvalifikasjoner

 • Har relevant høyere utdanning fra universitet eller høgskole på mastergradsnivå
 • Kan vise til gode resultater fra ledelse av større prosjektorganisasjoner
 • Har erfaring fra prosjektgjennomføring i urbane omgivelser
 • Er godt kjent med rollen som byggherre for større, komplekse prosjekter
 • Kan dokumentere meget god kompetanse i prosjektstyring og usikkerhetsstyring
 • Har gode kommunikasjonsevner på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Er en tydelig leder med engasjement og gjennomføringskraft
 • Evner å bygge relasjoner og tillit internt og eksternt
 • Er strukturert og resultatorientert
 • Er en inspirerende og motiverende lagbygger

Vi tilbyr

 • Et av Norges mest spennende prosjektlederoppgave innen landbasert bygg i et utviklende og erfarent byggherre- og prosjektmiljø
 • Ambisiøst og tverrfaglig miljø med dyktige kolleger
 • Gode faglige utviklingsmuligheter og et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale som avdelingsdirektør innenfor statens regulativ
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger og gunstig boliglånsordning

Kontaktpersoner

Ingeborg Louise Gustavsen
HR-rådgiver
Telefonnummer: +47 994 53 445
Linda Sunde Eriksen
avdelingsdirektør i Byggherreavdelingen
E-postadresse: lse@statsbygg.no
Telefonnummer: +47 975 25 343
Marius Tunstad
Byggherredirektør
E-postadresse: lse@statsbygg.no
Telefonnummer: +47 458 69 306

Hvem er Statsbygg?

Statsbygg er en av Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere, og gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker. På vegne av staten leder vi noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter og tar vare på noen av våre aller viktigste eiendommer. Statsbygg skal tenke og handle langsiktig, og derfor har vi satt oss ambisiøse mål. Vi skal være en virksomhet som ser dagens og framtidens behov hos de som bruker bygningene våre, og vi satser spesielt på bærekraft, seriøsitet og innovasjon.

Les mer om Statsbygg og se flere ledige stillinger