Prosjektdirektør Applikasjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Nytt signalanlegg for jernbanen / ERTMS er organisert som et eget program i Bane NOR hvor konsernsjefen er programeier og konsernsjef Digitalisering og teknologi er programdirektør. Prosjektet har tre delprosjekter; Applications – systemløsningene med tilhørende grensesnitt, System Deliveries – utrulling av utstyr i togene og langs toglinjene, Organisation Transformation – implementering med tilhørende opplæring. Våren 2018 er det signert kontrakter med leverandører for rundt 10 MRD NOK og totalrammen for programmet er mer enn 20 MRD NOK. I dag har programmet totalt 160 dyktige medarbeidere. Programmet har et stort omfang og det vil være tre sidestilte prosjektdirektører som rapporterer til programdirektøren. Vi søker Prosjektdirektør Applikasjoner.

Arbeidsoppgaver

Prosjektdirektør Applikasjoner får ansvaret for all programvareutvikling med tilhørende grensesnitt. Stillingen har ansvar for leverandører, personal og budsjett og rapporterer til konserndirektør Digitalisering og teknologi.

Sentrale oppgaver blir å følge opp leverandører og sørge for å holde fremdriftsplanen i prosjektet - både i forhold til eget ansvarsområdet og for totalen. Det vil være utstrakt kontakt med alle interessentene i og rundt prosjektet.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Flere års erfaring fra store prosjekter / endringsprogrammer der teknologi eller IT har vært en vesentlig komponent.
  • Dokumenterte resultater fra prosjektstyring innenfor store IT-prosjekter og program som er gjennomført i Norge.
  • Lang erfaring i bruk av prosjektmetodikk (for eksempel Prince2).
  • Erfaring med oppfølging av leverandører og komplekse leveranser.
  • Du må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig.
  • Utdannelse på universitets-/høyskolenivå eller tilsvarende

Vi tilbyr

  • En sentral stilling med stor påvirkningsmulighet for Norges fremtidige jernbane. Konkurransedyktige betingelser, utviklingsmuligheter og et kompetent miljø.

Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er «Åpen, Profesjonell og Engasjert».

Ønsker du å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må du begrunne dette. Opplysninger om deg kan gjøres offentlig selv om du har bedt om konfidensiell behandling. Vi gir deg beskjed dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. Offentleglova § 25.

Søknad med CV sendes innen 1. august 2018.

Kontaktpersoner

Vibeke Bjerknes
Telefonnummer: (+47) 986 45 381
Vibeke Bjerknes
Telefonnummer: (+47) 986 45 381
Vibeke Bjerknes
Telefonnummer: (+47) 986 45 381

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon