Prosjektcontrollere Utbygginsområde nord

Prosjektcontrollere Utbyggingsområde nord

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mai, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon Utbygging i Statens Vegvesen har ansvaret for planlegging og utbygging av store riksvegprosjekter. Divisjonen består av fire utbyggingsområder; sør/øst, vest, midt og nord. 

Utbyggingsområde nord består av til sammen ca. 100 medarbeidere fordelt på stab og for tiden 11 prosjektorganisasjoner, som sitter på ulike kontorsteder i Nord-Norge. I 2021 omsetter utbyggingsområde for ca. 1,7 mrd.kr og omsetningen vil øke betydelig de nærmeste årene.

Utbyggingsområde nord søker nå etter to prosjektcontrollere. Stillingene er innplassert i avdelingsdirektørens stab og vil være en del av stabens controllerteam. Som prosjektcontroller vil du være en viktig støttespiller for prosjektledelsen i budsjett og økonomistyring.

Kontorsted vil være på en av våre lokasjoner i Tromsø, Bodø, Harstad eller Mosjøen.

Arbeidsoppgaver

 • Økonomisk oppfølging og rådgivning sammen med prosjektledere og kontraktsansvarlige i store vegprosjekt
 • Sikre god økonomistyring og rett regnskap
 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjett
 • Prognose- og rapporteringsarbeid
 • Delta i effektivitets- og utviklingsarbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum 3-årig høyskoleutdanning innenfor økonomi
 • Relevant erfaring med økonomistyring av prosjekt er en fordel
 • God kompetanse i bruk av Microsoft Excel
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk

Om du har omfattende og relevant erfaring, kan det kompensere for manglende formell utdanning.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Personlige egenskaper som vil bli vektlagt:

 • god til å skape relasjoner og å samarbeide på tvers av faglig bakgrunn
 • proaktiv og løsningsorientert
 • fleksibel og god til å prioritere mellom oppgaver når det er hektisk
 • evne til å jobbe effektivt i nettverk, men også å jobbe selvstendig
 • strukturert og i stand til å levere til rett tid og med rett kvalitet
 • bidrar positivt i arbeidsmiljøet

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen?

Flere opplysninger om stillingen kan fås hos avdelingsdirektør Stein Johnny Johansen, tlf. 975 43 088 eller e-post: stein.johnny.johansen@vegvesen.no

Søk stillingen på www.vegvesen.no/jobb

Har du spørsmål ifm. utfylling av elektronisk CV, kan du kontakte kundeservice hos Jobbnorge på e-post: kundeservice@jobbnorge.no eller ringe på tlf. 75 54 22 20.

Kontaktpersoner

Stein Johnny Johansen
Avdelingsdirektør
Mobil: 975 43 088

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger