Prosjektcontroller

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 10. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du være med å bygge historie på Eidsvoll?

Vi skal bygge 13,6 km. jernbane, herav 9,6 km. med dobbeltspor og Norges lengste jernbanebru.

Prosjektet Venjar - Langset har to store tverrfaglige utførelsesentrepriser. Den sørlige entreprisen startet i september 2018 og den nordlige har en planlagt start i mai i år.
Vi er å finne på vår rigg nord for Oslo, kun 40 minutter med tog, og 10 minutter fra Gardermoen. Fra Hamar er det ca. 50 minutter i reisetid.

Prosjekt Venjar - Langset er i byggefase og har behov for en erfaren og engasjert prosjektcontroller til vårt prosjektkontor på Eidsvoll.

Arbeidsoppgaver

 • Implementere og gjennomføre effektiv og proaktiv kostnadsstyring i prosjektet
 • Bidra til god kostnadsstyring og gi råd om kommersielle forhold ved kontraktsinngåelse og -oppfølging
 • Etablere og vedlikeholde system for kostnadsstyring i prosjektet
 • Utarbeide analyser og beslutningsunderlag relatert til kostnaden på prosjektets leveranser og kontrakter til prosjektstyrer og prosjektledelsen
 • Analysere og anbefale prosjektets budsjetter og prognoser for totalkostnad med tilhørende periodisering og kontantstrøm
 • Utarbeide rapporter til månedsrapporteringen og ved behov
 • Analysere og gi råd om behov for margin og usikkerhetsavsetning i prosjektet
 • Bistå i vurdering av kostnadskonsekvenser for prosjektendringer som er til behandling og sikre implementering av godkjente prosjektendringer i prosjektets styringsramme
 • Kostnadsoppfølging av prosjektets kontrakter og leverandører, inkludert analyse av konsekvenser ved endringer og etterfølgende implementering
 • Sikre korrekt kontering, kontrollere og korrigere regnskapet ved behov

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdanning
 • Erfaring med kostnadsstyring i prosjekter
 • God forretnings og økonomisk forståelse
 • Erfaring med å lese og analysere regnskap
 • Inngående kjennskap til verktøy, systemer og prosedyrer innenfor budsjettering og kostnadsstyring av store prosjekter
 • Du kommuniserer tydelig, både muntlig og skriftlig, arbeider systematisk og løsningsorientert og er en selvstendig pådriver i prosjektene

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Ryddig, strukturert, nøyaktig
 • Selvstendig og proaktiv
 • Evne til å holde fokus på detaljer og samtidig se det store bildet
 • Rettferdig, lojal og endringsvillig

Vi tilbyr

 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøer
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Betalt overtid og fleksible arbeidsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Marit Berdal
Business Controller
Telefonnummer: 900 25 316

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon