Prosjektcontroller

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. desember, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Avdeling prosjektstyring søker en prosjektcontroller som skal bidra i arbeidet med å bygge fremtidens kraftsystem. Aktuelle kandidater har 3- 10 års erfaring fra tilsvarende oppgaver innenfor bygg og anlegg, kraft eller fra olje og gass- sektoren.

Stillingen har organisatorisk tilhørighet i avdeling Prosjektstyring i divisjon Bygg og anlegg. Avdelingen har et stort fagmiljø innenfor økonomistyring i prosjekt og skal levere godt kvalifiserte prosjektcontrollere til prosjektene og sikre beste praksis på fagområdet.

Bygg og anlegg sin hovedoppgave er å gjennomføre Statnetts utbyggingsprosjekter og inneha rollen som byggherre. Dette innebærer å følge opp risiko og at Statnett leverer på HMS, kostnad, tid og kvalitet i byggeprosjektene. Divisjonen har også ansvar for SHA og for dokumentstyring i prosjektene, samt for konsernets anskaffelsesfunksjon. Videre har divisjonen en gruppe som utfører beredskapsoppdrag ved feil på ledninger.

 

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Økonomisk oppfølging av flere prosjekter i en portefølje
 • Utarbeidelse og oppfølging av budsjett og prognose
 • Vedlikeholde prosjektinformasjon i prosjektstyringssystemet (IFS)
 • Kontroll og analyse av økonomien i prosjektet
 • Være aktiv utfordrer og pådriver for god økonomistyring i prosjekt
 • Kontraktshåndtering og innkjøp
 • Bistand til risiko og usikkerhetsstyring i prosjekt
 • Kan bli aktuelt å fylle rollen som prosjektplanlegger 

 

Aktuelle kandidater må ha:

 • Høyere økonomisk utdannelse (master eller tilsvarende)
 • Minimum 3 års erfaring med økonomistyring av prosjekter i bygg og anlegg, kraft eller olje/gass
 • Erfaring fra kostnadsestimering, budsjett og prognosearbeid, økonomisk rapportering og regnskapsmessig håndtering fra prosjekt
 • Kunne vise til oppnådde resultater innenfor effektiv økonomistyring av prosjekt.
 • Erfaring fra, og god kjennskap til, systemer for prosjektstyring

 

Det er ønskelig med erfaring fra:

 • Risiko og usikkerhetsstyring i prosjekt og kjennskap til bruk av relevante systemer for risiko og usikkerhetsoppfølging.
 • Planleggingssystemer som MS Project, Primavera eller tilsvarende.

 

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, ikke redd for å ta ansvar og utfordre prosjektets øvrige fagdisipliner
 • Ha en strukturert, systematisk og analytisk arbeidsform
 • Evne å håndtere flere parallelle oppgaver
 • Evne å kommunisere og samarbeide med andre fagdisipliner og med interessenter på flere nivåer i organisasjonen
 • Må ha analytiske evner, kunne se helhet og identifisere essensiell informasjon

 

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre verdier; felleskap, respekt og langsiktighet.

IKT-løsninger spiller en stadig større rolle i utviklingen av et mer effektivt og smartere kraftsystem, og vi etterspør derfor digital kompetanse i alle våre stillinger.

Arbeidssted vil være ved Statnetts kontorer i Sandnes, Trondheim eller Alta. Noe reisevirksomhet (1 til tider 2 reiser pr måned må påregnes). Oppstart våren 2018.

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med avdelingsleder Marius Finstad, tlf 95 79 80 05.

For utfyllende informasjon om Statnett SF, se www.statnett.no . Vi behandler kun søknader som registreres elektronisk med relevante vedlegg og vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater.

 

Flere gode grunner til å jobbe i Statnett

 • Vi setter helse, miljø og sikkerhet foran alt
 • Vi skal gjennomføre prosjekter for flere 10-talls milliarder kroner de kommende årene
 • Vi tilbyr utviklende og interessante arbeidsoppgaver
 • Vi har gode karrieremuligheter og lederverktøy
 • Vi har jobbmuligheter over hele landet

Vi har et bredt sosialt tilbud og gode ordninger for våre medarbeidere

Kontaktpersoner

Marius Finstad

Hvem er Statnett?

Statnett bygger, eier og driver det sentrale kraftnettet i Norge, i tillegg til kraftforbindelsene mellom Norge og andre land. Statnett gjennomfører nå en rekke store og spennende prosjekter i kraftsystemet og har behov for flere kompetente og motiverte medarbeidere. For å fremme mangfold og variasjon blant våre 1300 ansatte ønsker vi søkere uavhengig av deres etniske bakgrunn, kjønn eller alder. Årlige medarbeiderundersøkelser viser at Statnett, sammenliknet med både kraftbransjen og norske arbeidsplasser generelt, har et godt arbeidsmiljø og fornøyde medarbeidere.

Les mer om Statnett og se flere ledige stillinger