Prosjektansvarlig

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. juni, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker en medarbeider som vil være med å planlegge og utvikle framtidens vannsystemer.

Stillingene tilhører Plan og investering som er en avdeling i virksomheten Vann og vannmiljø. Asker kommune er i sterk vekst og vi må hele tiden være i forkant av denne utviklingen med å tilrettelegge og styre utbygging av kommunal infrastruktur.

Vi er opptatt av å tilrettelegge for innovasjon med kort vei fra idé til handling. Vi vil hele tiden lete etter nye og bedre løsninger som kan gi oss et sikkert og bærekraftig system med tilstrekkelig kapasitet til å håndtere framtidens behov.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil være behandling og gjennomføring av konkrete utbyggingtiltak og infrastrukturprosjekter i samarbeid med kommunens prosjektavdeling og private utbyggere.

Mye kommunal infrastruktur bygges og finansieres av private utbyggere. Vi skal sikre at dette bygges i tråd med kommunenes VA-normer og godkjenne utbyggernes planer. Asker kommune vil selv investere for ca. 200 mill. kr pr. år innenfor vann- og avløpsområdet. Vi skal gjennom planleggingen finne de gode løsningene, og gjennom oppfølging sikre god kvalitet på det som bygges. Arbeidsoppgavene vil omfatte deltagelse i møter og befaringer med utbyggere, konsulenter og entreprenører. 

Kvalifikasjoner

Vi ønsker både nyutdannede søkere og søkere med god erfaring. Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på universitets- eller høyskolenivå
 • Variert og relevant kunnskap og erfaring fra fagområdet
 • Kompetanse og erfaring fra prosjektledelse
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter

Annen relevant kompetanse:

 • Kunnskap om plan og bygningsloven og lov om offentlige anskaffelser
 • Kunnskap om avtalerett og entrepriseformer

Personlige egenskaper

Vi søker etter deg som:

 • Er faglig engasjert, nysgjerrig og hele tiden ønsker å tilegne deg ny kunnskap
 • Ser helhetlige løsninger og har stort engasjement for et bærekraftig lokalsamfunn
 • Er en god lagspiller
 • Er ryddig og strukturert, tar initiativ og har god gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Utfordrende og meningsfylte oppgaver.
 • Nært samarbeid med flere av kommunens virksomheter.
 • Et trivelig, allsidig og tverrfaglig arbeidsmiljø.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn i henhold til kommunens lønnsregulativ

Kontaktpersoner

Per Øistein Funderud
Sivilingeniør/Seniorrådgiver
Mobil: 906 19 229

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er, etter at Hurum, Røyken og Asker slo seg sammen 1. januar 2020, landets åttende største kommune med om lag 94 000 innbyggere og 6 500 ansatte. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet med å videreutvikle askersamfunnet. Sammen med innbyggerne legger vi til rette for et levende lokaldemokrati med gode nærdemokratiske ordninger. Vi satser på innovasjon og digitalisering, og vi skal gi gode og likeverdige tjenester til innbyggerne. Asker kommune er en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne er den viktigste ressursen og står for en profesjonell forvaltning og en god og tilgjengelig innbyggerservice.

Asker kommune er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.