Prosjektadministrator

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 17. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR skal fornye samtlige signalanlegg på jernbanen. Den nye teknologien heter ERTMS (European Rail Management System) og skal innføres på hele jernbanenettet. Med ERTMS vil signalanleggene på jernbanen bli databasert – derfor kaller vi det jernbanens største IT-prosjekt. ERTMS-programmet er organisert under Digitalisering- og teknologidivisjonen. Programmet har i dag ca. 180 medarbeidere.

Vi søker nå etter en administrativ støtte til staben Administrasjon og kommunikasjon. Du må være serviceinnstilt, like å jobbe selvstendig og i team og trives med mange baller i luften. Vi kan tilby deg en meningsfull jobb i et positivt miljø hvor vårt mål er å lykkes sammen.

Arbeidsoppgaver
 • gi administrativ støtte til lederne og medarbeiderne i ERTMS-programmet
 • fase inn og ut medarbeidere
 • bestille brukertilganger og programvare
 • superbruker og administrator på SharePoint i samarbeid med systemansvarlig
 • vedlikeholde informasjon i Programhåndboken
 • arrangere og gjennomføre møter, kurs, konferanser og sosiale arrangementer samt etterarbeid og referater
 • koordinere og følge opp medarbeidernes bruk av arkivsystemet Saksrom i samarbeid med fagansvarlig for administrativ dokumentasjon og dokumentstyrerne
 • bistå med kommunikasjonsoppgaver ved behov i samarbeid med kommunikasjonsrådgiver
 • bistå med fakturakontering i Agresso i samarbeid med programmets fakturakontroller
 • være bindeledd mellom ERTMS-programmet og Bane NORs Servicesenter
 • samarbeide med divisjonens administrasjonsstab
 • andre oppgaver som naturlig hører inn under stillingen
Ønskede kvalifikasjoner
 • erfaring fra arbeid som prosjektsekretær, prosjektadministrator eller liknende roller i større organisasjoner
 • meget god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • svært god IT-kompetanse
Personlige egenskaper
 • Vi søker deg som er god til å samarbeide og kommunisere, som har evne til å sette deg inn i nye oppgaver og er fleksibel. Du tar initiativ, er strukturert, nøyaktig og selvstendig og tar ansvar for at dine arbeidsoppgaver blir ferdige til gitte frister. Du har også evne til å bygge gode relasjoner på tvers av fagområder og nivåer.

  ERTMS-programmet skal pågå i mange år framover og vil stadig være under utvikling. Det er derfor viktig at du er fleksibel og åpen for nye arbeidsoppgaver.

  Vi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, engasjert og profesjonell.

Vi tilbyr
 • gode utviklingsmuligheter i en profesjonell organisasjon i utvikling
 • et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • forsikrings- og pensjonsordninger
 • årsbillett på NSBs tog
 • betalt overtid og fleksible arbeidsordninger

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon