Prosjekt og utbyggingskoordinator

Stillingsbeskrivelse

Ved Tromsø lufthavn er det ledig stilling som prosjekt- og utbyggingskoordinator.

Prosjekt- og utbyggingskoordinator skal ivareta koordinering og innspill fra linjen, til prosjekter på Tromsø lufthavn. Stillingen skal ha fokus på de oppgaver som kommer i grensesnitt mellom prosjektet, lufthavnen og samarbeidspartnere, samt representere lufthavnen i relevante fora internt og eksternt.  

Prosjekt- og utbyggingskoordinator skal bidra til økt verdiskapning og kontinuerlig forbedring i Avinor, gjennom å styrke lufthavnens, divisjonens og Avinors kundeorientering, forretningsmessige kultur og tankesett, dette er en viktig ramme for stillingen. 

Sentrale arbeidsoppgaver: 

 • Koordinere faglige prosesser mellom prosjektene og lufthavnen, med dennes samarbeidspartnere, herunder både bidra og stille krav 
 • Være lufthavnens kontaktpunkt for prosjekter, og koordinere byggherre sitt behov for opplysninger, bistand, tegninger med mer 
 • Bidra til erfaringsoverføring mellom avdelingene – tilrettelegge for tverrgående samarbeid og faglig utveksling, som legger grunnlag for en infrastruktur for fremtidens driftskonsept 
 • Delta i befaringer, prosjektmøter, og andre relevante møter knyttet til investeringsprosjekter  
 • Være en pådriver for innovative løsninger 
 • Koordinere og sørge for at prosjekter overtas til avtalt tid og kvalitet  
 • Bistå i kommunikasjon med omverden om pågående prosjekter 
 • Arbeidsgiver kan ved behov og innenfor arbeidsgivers styringsrett, beslutte endringer i arbeidsoppgaver og stillingsinnhold. 
 • Kvalifikasjoner (erfaring og utdanning) 

Må-krav: 

 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole. (Søkere med lavere utdanning men med dokumentert lang og relevant erfaring, gjerne supplert med tilleggs-/videreutdanning, kan komme i betraktning.) 
 • Gode kunnskaper innen prosjektkoordinering/-styring 
 • Ledererfaring 
 • Kunnskap om lufthavner/luftfart 
 • Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig 

Bør-krav: 

 • Ønskelig med erfaring fra planlegging eller gjennomføring av større prosjekter  
 • Engelsk muntlig og skriftlig 
 • Fleksibel arbeidstid .Gode forsikrings- og pensjonsordninger. Bedriftshelsetjeneste

Kontaktpersoner

Ivar Helsing Schrøen
lufthavnsjef
Telefonnummer: +4 7901 38 159

Hvem er Avinor?

Avinor eier og driver 45 lufthavner over hele landet og kontrollerer flytrafikken i norsk luftrom. Hvert år reiser rundt 50 millioner passasjerer gjennom våre lufthavner. Sammen skaper vi verdier, relasjoner og opplevelser.

Avinor er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det jfr. offentleglova § 25.

Les mer om Avinor og se flere ledige stillinger