Prosjekt og utbygging – Prosjektledere – Anlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Asker kommune har i årene som kommer et omfattende byggeprogram for flere nybygg, VA-prosjekter, skianlegg, idrettsanlegg og rehabiliterings prosjekter. Prosjekt- og utbyggingsavdelingen har ansvaret for planlegging og gjennomføring av kommunens utbyggingsprosjekter. De årlige investeringene er på ca. 600 millioner kroner.Avdelingen har ansvaret for å gjennomføre prosjektene innenfor vedtatte rammer.

Totalt består enheten i dag av ca. 20 medarbeidere fordelt på hovedarbeidsområdene bygg og anlegg. Avdelingen ledes av prosjekt- og utbyggingssjefen. Kommunen er ISO-sertifisert innen standarden kvalitet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune og fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune. I alle modeller så langt er Prosjekt-og utbyggingsavdelingen foreslått videreført som en større enhet for å ivareta de samme oppgaver i den nye kommunen.

Stillingsbeskrivelse

For å planlegge og gjennomføre kommunens anleggsprosjekter, søker vi prosjektledere med relevant efaring. Stillingen rapporterer til Prosjekt- og utbyggingssjef, og har utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører i alle prosjektets faser.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre bygg-og anleggsprosjektet i alle faser fra skisseprosjekt til ferdigstillelse
 • Gjennomføre anbudskonkurranser/innkjøp i henhold regelverket for offentlige anskaffelser
 •  Utarbeide politiske saker for prosjektene
 •  Gjennomføre prosjektene i henhold til vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet
 •  Ivareta kommunes miljøkrav, og andre myndighetskrav ved gjennomføring av prosjektene
 •  Foreta regelmessig rapportering av prosjektene

Kvalifikasjoner:

 • Master eller bachelor innen bygg- eller anleggsfaget eller annen tilsvarende høyere utdanning.
 • Lang dokumentert erfaring fra arbeidsområdet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring som prosjektleder og byggeleder i anleggsprosjekter
 • Kompetanse og erfaring innenfor prosjektstyring og kontraktstyring.
 • God generell bygg-og anleggsfaglig kompetanse og økonomiforståelse
 • God kjennskap til offentlig regelverk
 • God VA-faglig kompetanse er spesielt ønskelig
 • Flytende norskspråklig både muntlig og skriftlig

Vi søker deg som:

 • Har god evne til å arbeide selvstendig
 • Har en løsningsorientert tilnærming mot samarbeidspartnere
 • Har god gjennomføring- og beslutningsevne
 • Har godt humør og kan samarbeide med kollegaer, også på tverrfaglig basis
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et åpent og inspirerende fagmiljø med stor grad av teamføelse.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner

Stein Grimstad
Prosjekt- og utbyggingssjef
Telefonnummer: (+47) 957 71 212

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er en fremtidsrettet, inkluderende og ansvarsbevisst kommune hvor balanse mellom vekst og vern gir  gode lokalsamfunn i den raskt voksende Osloregionen. Som følge av veksten som kommer i vår region er vi i gang med flere store og spennende plan- og byggeprosesser, og flere store oppgaver står for tur. Det er forventninger til at 

Nye Asker kommune blir en foregangskommune på digitale tjenester og løsninger.