Prosjekt og utbygging – Prosjektledere – Anlegg

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 18. september, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Asker kommune har i årene som kommer et omfattende byggeprogram for flere nybygg, VA-prosjekter, skianlegg, idrettsanlegg og rehabiliterings prosjekter. Prosjekt- og utbyggingsavdelingen har ansvaret for planlegging og gjennomføring av kommunens utbyggingsprosjekter. De årlige investeringene er på ca. 600 millioner kroner.Avdelingen har ansvaret for å gjennomføre prosjektene innenfor vedtatte rammer.

Totalt består enheten i dag av ca. 20 medarbeidere fordelt på hovedarbeidsområdene bygg og anlegg. Avdelingen ledes av prosjekt- og utbyggingssjefen. Kommunen er ISO-sertifisert innen standarden kvalitet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune og fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune. I alle modeller så langt er Prosjekt-og utbyggingsavdelingen foreslått videreført som en større enhet for å ivareta de samme oppgaver i den nye kommunen.

Stillingsbeskrivelse

For å planlegge og gjennomføre kommunens anleggsprosjekter, søker vi prosjektledere med relevant efaring. Stillingen rapporterer til Prosjekt- og utbyggingssjef, og har utstrakt samarbeid med interne og eksterne aktører i alle prosjektets faser.

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge og gjennomføre bygg-og anleggsprosjektet i alle faser fra skisseprosjekt til ferdigstillelse
 • Gjennomføre anbudskonkurranser/innkjøp i henhold regelverket for offentlige anskaffelser
 •  Utarbeide politiske saker for prosjektene
 •  Gjennomføre prosjektene i henhold til vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet
 •  Ivareta kommunes miljøkrav, og andre myndighetskrav ved gjennomføring av prosjektene
 •  Foreta regelmessig rapportering av prosjektene

Kvalifikasjoner:

 • Master eller bachelor innen bygg- eller anleggsfaget eller annen tilsvarende høyere utdanning.
 • Lang dokumentert erfaring fra arbeidsområdet kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring som prosjektleder og byggeleder i anleggsprosjekter
 • Kompetanse og erfaring innenfor prosjektstyring og kontraktstyring.
 • God generell bygg-og anleggsfaglig kompetanse og økonomiforståelse
 • God kjennskap til offentlig regelverk
 • God VA-faglig kompetanse er spesielt ønskelig
 • Flytende norskspråklig både muntlig og skriftlig

Vi søker deg som:

 • Har god evne til å arbeide selvstendig
 • Har en løsningsorientert tilnærming mot samarbeidspartnere
 • Har god gjennomføring- og beslutningsevne
 • Har godt humør og kan samarbeide med kollegaer, også på tverrfaglig basis
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Varierte, samfunnsnyttige og utfordrende arbeidsoppgaver.
 • Et åpent og inspirerende fagmiljø med stor grad av teamføelse.
 • Gode faglige utviklingsmuligheter.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Lønn etter avtale.

Kontaktpersoner

Stein Grimstad
Prosjekt- og utbyggingssjef
Telefonnummer: (+47) 957 71 212

Hvem er Asker kommune?

Asker kommune er en av landets største kommuner. Kommunen har ca. 60 000 innbyggere, og ca. 4 000 ansatte. Vår visjon: Asker - mulighetenes kommune, skal sammen med verdiene åpenhet, troverdighet og gjensidig respekt, ligge til grunn for kommunens ledelse, administrasjon og drift. Asker kommune er ISO-sertifisert innen standardene kvalitet, ytre miljø og informasjonssikkerhet. Det er vedtatt at Asker kommune skal slå seg sammen med Røyken og Hurum kommune, fra 2020 blir de tre kommunene til én kommune.