Prosjekt- og serviceingeniør elektro

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker ein elektroingeniør med kompetanse både innan elkraft og automasjon og interesse for å være med å utvikle framdrift og manøversystem for det «grøneskiftet» i den maritime sektoren. El- og hybriddrift er sentrale område innan framtidas skipsfart, og eit viktig satsingsområde for Brunvoll.

Hovudoppgåvene er varierte;

 • Systemdesign og prosjektering av el-kraft og automasjonssystem for hybrid og elektrisk framdrift og manøvrering.
 • Testing og oppstart av nye system
 • Service på eksisterande system

Kvalifikasjonar

 • Master eller Bachelor innan relevante elektrofag, gjerne innan kraftelektronikk
 • Kompetanse innan el-fordelingssystem og automasjon på skip er ein fordel
 • Systematisk og ansvarsbevisst
 • Liker utfordringar og hektiske arbeidsperiodar
 • Relevant erfaring kan vega opp for manglande utdanning

Vi kan tilby

 • Godt og uformelt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige vilkår og gode forsikrings og pensjonsordningar
 • Spennande jobb i et selskap med tydeleg norsk eigarskap med langsiktige ambisjonar om lokal utvikling og produksjon
 • Jobbe med prosjekter world wide i en bransje som utviklar seg raskt
 • Arbeidsstad er på Dalen i Vest-Telemark

Kontaktpersoner

Helge Asle Lundeberg
Teknisk sjef

Hvem er Brunvoll Mar-El AS?

Brunvoll-konsernet er ein leiande, maritim systemleverandør med god soliditet. Konsernet har lang erfaring med utvikling og produksjon av framdrifts-, manøvrerings- og kontrollsystem. Det familie- eigde konsernet vart etablert i 1912, og har produksjon i Molde, Volda og Dalen. Konser- net har 460 medarbeidarar og er representert i 25 land. Brunvoll sin visjon er “Trusted World Wide” og verdiane våre er å være påliteleg, lidenskapeleg og ansvarleg.