Prosjekt - og byggjeleiar

Teknisk drift i Sogndal kommune har ansvaret for all kommunal infrastruktur: vassforsyning, avløp, kommunale vegar og kommunale bygg. Vi gjennomfører og alle kommunale investeringsprosjekt.

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 30. januar, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vi har ledig prosjektstilling som prosjekt- og byggjeleiar. Prosjektstillinga er 100%, med oppstart så fort som mogleg.

Prosjekt- og byggjeleiaren vil i hovudsak få ansvaret for ein del av prosjektporteføljen på eininga. Storleik på prosjekta og type prosjekt varierer – alt i frå små utredningsprosjekt til større byggjeprosjekt. Det vil vere prosjekt innan alle våre fagfelt – VA, veg, bygg, park og havneanlegg. Tal prosjekt og type prosjekt vil tilpassast ressursane på eininga. Prosjekt- og byggjeleiaren il samarbeide tett med driftspersonell, andre ingeniørar på teknisk drift samt personell på dei einingane som skal nytte prosjektresultata. Stillinga rapporterer direkte til tenesteleiar på teknisk drift.

Vi søker deg som er:

 • Utdanna som ingeniør, sivilingeniør eller tilsvarande innan relevante fag. Erfaring kan erstatte formell kompetanse.
 • Har nokre års erfaring med prosjekt- og byggjeleiing er ein fordel, men ikkje eit krav.
 • Strukturert, initiativrik og sjølvstendig
 • God til å skaffe deg kunnskap på eigen hand, og likar å jobbe med fleire kunnskapsområde.
 • Dyktig til å ta avgjersle og har evne til å leie andre
 • Kommuniserer godt skriftleg og munnleg
 • Motivert for å utvikle Sogndal kommune vidare
 • Personelege eigenskapar og tilpassing til arbeidsmiljøet vert vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennande og varierte arbeidsoppgåve
 • Moglegheit til å påverke eigen arbeidsdag
 • Moglegheit til utvikling av eigen kompetanse
 • Eit ungt arbeidsmiljø med god kompetanse
 • Arbeidsoppgåver som utgjer ein skilnad for kommunen sine innbyggjarar
 • Fleksibel arbeidstid

Tilsetjing og løn etter avtale.

Adresse: Skrivarvegen 7, 6863 Leikanger

Kontaktpersoner

Kristian L. Karlsen
Telefonnummer: 57 62 96 40

Hvem er Sogndal kommune?

Sogndal kommune ligg ved Sognefjorden i Vestland fylke og har vel 11.700 innbyggjarar. Kommunen er ein tilflyttingskommune og har god vekst i folketalet. Sogndal er regionsenteret i Sogn og skal vera ein motor for vekst og utvikling i regionen. Både studentar og turistar finn vegen hit - og mange har funne draumeplassen i ein kommune med flott natur, gode lokalsamfunn og attraktive arbeidsplassar.