Prosjekt- og byggeleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 12. august, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Teknisk administrerer og gjennomfører store deler av Sortland kommunes egne utbyggingsprosjekter. Fagleder med prosjekt- og byggeledere har ansvar for gjennomføringen i alle prosjektets faser, fra tidlig idé og fram til overlevering til Sortland kommunes drifts- og brukerorganisasjoner.

Teknisk er for tiden i en utviklingsprosess, og det er behov for nye medarbeidere til å utføre avdelingens framtidige prosjekter.

 

Vi har slike arbeidsoppgaver og mulige ansvarsoppgaver til deg

 • primært prosjektledelse, og byggeledelse er også aktuelt
 • anskaffelse i alle faser
 • framdriftsplanlegging
 • økonomioppfølging, herunder budsjettering, oppfølging regnskap og evaluering
 • etablering, utvikling og evaluering av kvalitetssikring
 • andre utviklings- og driftsoppgaver innenfor avdelingen
 • kontrahere og styre rådgivere, entreprenører og leverandører

 

Vi søker deg som

 • innehar VVA-faglig og/eller bygningsfaglig kompetanse på bachelor eller masternivå
 • har tilleggsutdanning innenfor prosjektledelse og/eller økonomi
 • kjenner til plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter
 • besitter kompetanse innenfor lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter
 • kan vise til relevant praksis
 • god kompetanse på bruk av ulike datasystemer/IKT som arbeidsverktøy
 • har førerkort kl. B

 

Vi trenger deg som

 • har humør, viser ansvarlighet, nysgjerrighet og engasjement
 • viser vilje og evne til å bidra til utvikling av et godt arbeidsmiljø
 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner samt god framstillingsevne
 • har lyst til å gjøre en god jobb, er proaktiv og har evne til å arbeide strukturert, selvstendig og i team
 • behersker det Norske arbeidsspråket, muntlig og skriftlig

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

 

Vi kan tilby deg

 • en spennende jobb i et utviklende og godt arbeidsmiljø
 • konkurransedyktige betingelser
 • fleksibel arbeidstid
 • gunstig pensjonsordning
 • lønn etter avtale

 

Tilsettingsvilkår

Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

 

Generelt

Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mangfold" oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune er IA-bedrift, og vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til HR@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

 

Søknad sendes

Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. 

DET ER IKKE MULIG Å SENDE MED VEDLEGG. Attester og vitnemål må derfor medbringes til intervju. Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00.

Velkommen som søker!

Kontaktpersoner

Brynjulv Øverby
Rådgiver, Tekniske tjenester
Telefonnummer: (+47) 761 09 117
Torgeir Tobiassen
Fagleder, utbygging eiendom

Hvem er Sortland kommune?

Sortland kommune med 10 000 innbyggere ligger midt i vakre Vesterålen. Blåbyen -Sortland har befolkningsvekst og er et av Nord-Norges mest attraktive handelssentra med godt utbygd videregående skole, full barnehagedekning og et rikt idretts- og kulturliv. Med sin nærhet til sjø og fjell er det rikelige muligheter for flotte frilufts- og naturopplevelser. Det er gode kommunikasjoner til Skagen kortbaneflyplass og Evenes flyplass samt daglige hurtigruteanløp. Sortland har et rikt kultur- og idrettsmiljø og flotte muligheter for alle typer friluftsliv.

Byen utgjør i tillegg et livskraftig og kulturelt sentrum for 32.000 mennesker i Vesterålen. Sortland kommune har ca. 1000 ansatte og er Vesterålens største arbeidsplass. Se vår hjemmeside www.sortland.kommune.no