Prosjekt- og byggeleder, Eiendomsforvaltning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 25. november, 2017. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

100 % fast stilling

Eiendomsforvaltning er en virksomhet med 71 ansatte hvor den ledige stillingen er plassert på byggavdelingen. For tiden har Bamble kommune 2 prosjekt- og byggeledere, hvorav den ene går av med pensjon og skal erstattes. Virksomheten består av forvaltning, drift, vedlikehold, miljøservice, boligkontor, bygg og eiendom. Stillingen vil ha et utstrakt samarbeid med de andre avdelingene og andre virksomheter i kommunen.

 

Stillingens ansvarsområde vil blant annet være:

 • Prosjektledelse av små og store byggeprosjekter
 • Bistå boligkontoret i forbindelse med kjøp av boliger finansiert med Startlån
 • Byggeledelse
 • Kontraktshåndtering
 • Kostnadsanslag
 • Anbudsprosesser
 • Bistand til kommunens virksomheter om løsninger og muligheter
 • Eiendomsforvaltning
 • Kartforretninger
 • Økonomioppfølging
 • Søknadsprosesser

 

Krav til kompetanse

 • Ingeniørutdannelse på høgskolenivå innenfor byggetekniske fag.

 

Øvrige kvalifikasjoner

 • Erfaring fra tilsvarende arbeidsoppgaver fra offentlig eller privat virksomhet vil bli vektlagt
 • God norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne er en forutsetning
 • Bør like å jobbe i og lede team, men også opptre selvstendig og være en pådriver i prosjektene
 • Stor arbeidskapasitet
 • Selvstendig
 • Utadvendt
 • Løsnings- og beslutningsorientert
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

 

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver
 • Variasjon i arbeidet
 • Godt arbeidsmiljø (høy skår på trivselsundersøkelser)
 • Fleksibel arbeidstid
 • Fleksibel ferieavvikling
 • God pensjons- og forsikringsordning
 • Lønn i h.h.t. tariffavtale og lokale særavtaler.

 

Offentliggjøring

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkerens navn bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd. (Offentleglova § 25)

 

Slik søker du

Alle søknader på ledige stillinger må gjøres elektronisk i vårt rekrutteringssystem. Søknader skal ikke sendes på e-post.

 

Godkjente kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju/tilsetting.

Mottatte attester/vitnemål vil ikke bli returnert.

Kontaktpersoner

Helena Vårli
Eiendomssjef
Telefonnummer: 913 65 075

Hvem er Bamble kommune?

Bamble kommune er kommunen i Telemark med den lengste kyststripen (totalt ca. 72 km). Bambles landareal er ca. 300 km2, dette utgjør ca. 208 km2 av produktiv skogsmark og ca. 8 km2 dyrket areal. Det administrative senter ligger i Langesund, herfra betjenes Bambles ca. 14.100 innbyggere fra kommunens rådhus. Bamble har ved hjelp av sin kystsoneplan og Skjærgårdsparken sikret rekreasjonsområder for dagsbesøkende både fra land og sjøsiden. Kyststien, konserter, kulturminner og turistportalen ut mot Skagerak bidrar til Bambles turisttilstrømning.