Prosessmedarbeider/kvalitetsrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdelingen Prosessutvikling inngår som en del enheten Teknologi, innovasjon og utvikling. Arbeidsområdet omfatter blant annet utvikling og kontinuerlig forbedring av Bane NORs arbeidsprosesser for ingeniørfagene signal og tele.

Vi søker etter en medarbeider som vil inngå i et lite team (4 personer i dag) med stor påvirkning på hvordan Bane NORs signal- og teleingeniører jobber. Teamet har ansvar for utvikling og forbedring av arbeidsprosesser, systemer for å måle kvaliteten på leveranser, håndtering av forbedringsforslag, implementering av nye prosesser, opplæring samt utvikling av digitale verktøy for å understøtte bruk av prosesser.

Arbeidsoppgaver

 • Inngå i et team med ansvar for å vedlikeholde og videreutvikle arbeidsprosesser for prosjektering av signal- og telesystemer
 • Modellere, vedlikeholde og forbedre våre arbeidsprosesser
 • Koordinere vedlikehold og utvikling av avdelingens styrende dokumenter
 • Delta i arbeidet med å videreutvikle IKT-verktøy som understøtter bruk av arbeidsprosesser
 • Tilby faglig støtte

Ønskede kvalifikasjoner

 • Universitets- eller høyskoleutdannelse innen relevant fagområde
 • Erfaring med å modellere prosesser er en fordel
 • God generell IT-kompetanse
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er en fordel med kjennskap til og erfaring med:
  • ISO standarder (9000-serien)
  • Sikkerhets- og risikostyring
  • Anvendelse av europeiske RAMS-standarder
  • SharePoint, ProArc og Aris

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du er ryddig, strukturert og nøyaktig
 • Du er løsningsorientert

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Varierte oppgaver i samarbeid med dyktige kolleger og sterke fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst
 • Forsikrings- og pensjonsordninger
 • Årsbillett på NSBs tog

Kontaktpersoner

Stein Ovar Nielsen
Telefonnummer: 916 56 312
Therese Lelek Tvetmarken
Telefonnummer: 951 51 994

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon