Prosessingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mars, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Eramet Norway er en verdensledende leverandør av manganlegeringer til den globale stålindustrien og vi er også en partner for utvikling og innovasjon; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er opptatt av å bidra til utvikling av robuste og fremtidsrettede industriregioner i samarbeid med lokale initiativer.

Eramet Norway produserer metaller verden trenger for fremtidens nullutslippssamfunn. Metaller er avgjørende for det grønne skiftet og våre næringer har en viktig rolle å spille – både her og nå, og for fremtidige generasjoner

Til vårt anlegg i Porsgrunn søker vi nå en prosessingeniør. Som prosessingeniør vil du være endel av prosessteamet, og ha ansvar for å følge opp renseanlegg til luft og vann. Du vil daglig jobbe tverrfaglig i team og samarbeide tett med driftsorganisasjonen, vedlikehold og vår miljøingeniør. Drift og utvikling av prosess- og renseanleggene vil være et viktig bidrag til å gjøre Eramet til verdens grønneste mangan produsent. Rollen vil også bidra i vår kontinuerlige prosessutvikling i nært samarbeid med prosess- og FoU- miljøene i Norge og internasjonalt.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for å følge opp og analysere relevant prosessdata
 • Ansvar for utvikling av eget fagområde
 • Bidra til prosesstekniske beregninger og prosessdesign
 • Delta i forbedringsprosjekter på verket og initiere og utføre forbedringsprosjekter innenfor eget fagområde             
 • Fungere som rådgivende ingeniør og ha kontakt med laboratoriet, driftsmiljøet, forskningssenter etc
 • Være en bidragsyter i bedriftens arbeid med digital transformasjon og automatisering                                             
 • Øvrige oppgaver tillagt prosessavdelingen                                                                                                                     
 • Noe reising må påregnes

Kvalifikasjoner

 • Sivilingeniør/ master innen prosess, kjemi, fysikk eller metallurgi
 • Gode kunnskaper om prosesser og utstyr i prosessindustri
 • Ønskelig med arbeidserfaring fra industrien
 • Ønskelig med erfaring og kunnskap i forbedringsarbeid (LEAN, Six Sigma, e.l.)

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeids-og kommunikasjonsevner                                                                                                     
 • Du arbeider selvstendig, er analytisk og løsningsorientert                                                                                             
 • Du jobber godt i spennet mellom teori og praksis                                                                                               
 • Kommunisere godt på norsk og engelsk

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktig lønn, gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Utviklingsmuligheter i et spennende og allsidig miljø

Kontaktpersoner

Jens Davidsen
Prosessjef
Telefonnummer: +47 414 08 846

Hvem er Eramet Norway AS?

Eramet Norway AS, en verdensledende produsent av manganlegeringer for den globale stålindustrien, driver smelteverk i Porsgrunn, Kvinesdal og Sauda. Vår FoU-avdeling i Trondheim utvikler teknologiske løsninger og innovasjoner for å produsere mer effektivt og for å redusere vårt klima- og fotavtrykk ytterlige. Selskapet har 530 ansatte, målbare bærekraftsmål og en årlig omsetning på om lag 6 milliarder kroner.

Eramet Norway AS er heleid av det franske gruve- og metallurgiske konsernet ERAMET SA, som har 13.100 ansatte på verdensbasis. Sammen gjenvinner og konverterer vi metaller som er avgjørende for utviklingen av en mer bærekraftig verden