Prosessingeniør ved Heimdal Varmesentral

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. november, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Statkraft er Europas største leverandør av fornybar energi, og har virksomhet over hele verden innen energiproduksjon og distribusjon.

Statkrafts fjernvarmevirksomhet har drevet med energigjenvinning og fjernvarme siden 1982 og har i dag 130 medarbeidere i Norge og Sverige. Fjernvarmeanlegg på Heimdal er det største industrianlegget i Trondheim og anlegget har det operative ansvaret for 10 produksjonsanlegg og distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling i Trondheim. Fjernvarmeproduksjonen er i dag 650 GWh/år, produksjonen skjer ved forskjellige energikilder hvorav avfallsforbrenning av ca 220 000 tonn pr år er den største.

Stillingen er nyopprettet og forankret i nylig revidert strategi. Vi søker etter en Prosessingeniør med god teknisk kompetanse innen forbrenning, renseteknologi, styring og regulering av forbrenningsanlegg. Du må trives i en variabel arbeidshverdag og aktivt bidra til kontinuerlig forbedringsarbeid i hele organisasjonen.

Din Rolle:

 • Etterleve og bidra til Statkrafts nullvisjon innen HSE
 • Faglig ansvar for både prosess og teknologi ved anlegget
 • Premissgiver for optimal drift, herunder også gjennomføring av rot årsaksanalyser og prosessteknisk forbedringsarbeid
 • Utarbeide standarder og være ansvarlig for tilgjengeliggjøring og opplæring av beste praksis beskrivelser for drift av anlegget
 • Sette krav til, og bidra i utvikling og gjennomføring av forbedringer og prosjekter ved anlegget
 • Gjennomføre prosesstekniske- og økonomiske analyser
 • Bidra til økt samarbeid og kunnskapsdeling på tvers i hele organisasjonen

Din profil:

 • Høyskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende
 • Erfaring innen drift av prosessanlegg en fordel
 • Erfaring med forbedringsmetodikk som legger til rette for en prestasjonskultur
 • Teamorientert med gode kommunikasjons- og relasjonsferdigheter
 • Evne å inspirere og utvikle kollegaer
 • Evne å jobbe strukturert og selvstendig
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Førerkort for personbil

Vi vektlegger personlige egenskaper som samsvarer med våre verdier; kompetent, ansvarlig og nyskapende

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og tjenester i flere land. Vi gjennomfører bakgrunnssjekk på kvalifiserte søkere før ansettelse 

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling i et konsern i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse, ansvarlighet og nyskaping
 • Mangfold med hensyn til kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Kontaktpersoner

Eirik M Rygvold
Leder Produksjon Trondheim
Mobil: 47274626

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.

Les mer om Statkraft og se flere ledige stillinger