Prosessingeniør til Norges største vannbehandlingsanlegg

Prosessingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 27. april, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Seksjon vannbehandling i Vann- og avløpsetaten (VAV) har ansvaret for å produsere nok, trygt og godt drikkevann til mer enn 700 000 innbyggere i Oslo og Ski. Til våre store, fullautomatiserte vannbehandlingsanlegg på Oset og Skullerud søker vi nå en prosessingeniør som skal bidra til mest mulig optimal drift og utvikling av anleggene. I tillegg vil du være sentral i driftsplanlegging og idriftsetting av nytt vannforsyningsanlegg som skal være i gang i 2028. Du vil også bidra i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser, iverksette nødvendige tiltak og sørge for en god beredskap ved anleggene.

Hovedarbeidsplassen vil være på Oset vannbehandlingsanlegg på Kjelsås, men stillingsinnehaver vil også jobbe på Skullerud vannbehandlingsanlegg og andre lokasjoner tilknyttet VAV.  

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til optimalisering av vannbehandlingsprosessene med hensyn på vannkvalitet, energiforbruk, kjemikalieforbruk, slamkvalitet og vanntap
 • Følge opp at myndighetskrav blir overholdt (drikkevannsforskriften og forurensningsloven)
 • Følge opp ombygginger/tiltak i vannbehandlingsanleggene inklusive dokumentasjonsarbeid
 • Bidra til rapporter, planer, beredskapsarbeid, risiko- og sårbarhetsanalyser, kvalitetsoppfølging
 • Gjennomføre anskaffelser

Kvalifikasjoner

 • Master innen kjemi-, VA- eller prosessfag. Annen relevant fagretning kan også vurderes.  Kandidater med bachelor og noe relevant arbeidserfaring er også aktuelle. 
 • Erfaring fra prosessanlegg er ønskelig, men vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.
 • Du må ha en praktisk tilnærming og interesse for drift av prosessanlegg.  
 • Kompetanse innen IKT og styringsverktøy vil bli vektlagt.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Du må kunne sikkerhetsklareres til nivå konfidensielt i henhold til Sikkerhetslovens bestemmelser .

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode samarbeidsevner og høy ansvarsbevissthet.
 • Du trives med mange baller i lufta.
 • Du er strukturert og systematisk og har evne til å prioritere oppgaver og jobbe selvstendig.

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver med mulighet for videre kompetansebygging
 • Et arbeidsmiljø med mange engasjerte og kompetente medarbeidere
 • Gunstig pensjons- og forsikringsordning
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden
 • Lønn i spenn 42-53, som tilsvarer 565.800-694.000      

Arbeidssted: Midtoddveien 40, 0494 Oslo

Kontaktpersoner

Tor Gunnar Jantsch
Seksjonsleder
Mobil: 920 44 324

Hvem er Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten?

Vann- og avløpsetaten forvalter samfunnskritisk infrastruktur til en verdi av nærmere 100 milliarder kroner, og hver eneste dag benytter mer enn 700 000 innbyggere seg av våre tjenester. Sammen er vi 600 ansatte som deler visjonen «vi skal gi rent vann til nytte for mennesker og natur i Oslo». Våre hovedmål er derfor å sikre innbyggerne nok drikkevann av høy kvalitet og å håndtere avløpsvannet slik at byens miljø, vassdrag og fjord blir ivaretatt på en god måte.

Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selv om søkeren har bedt om anonymitet, men dette vil du i så tilfelle få varsel om.

Les mer om Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten og se flere ledige stillinger