Prosessingeniør, Overhalla

Farmasøytisk produksjon – Kvalitet - Fiskehelse

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bli en del av et innovativt og spennende selskap!

Dedikerte medarbeidere i PHARMAQ utvikler sikre og effektive legemidler med fokus på målrettet forskning, kvalitet og biologisk produksjon. Vårt satsingsområde er vaksiner til oppdrettsfisk som er et viktig bidrag for å redusere bruken av antibiotika og sikre en bærekraftig akvakulturnæring. I 2015 ble PHARMAQ en del av Zoetis, verdens største dyrehelseselskap, dette gir oss tilgang til ny teknologi, samt nye globale markeder.

PHARMAQs fiskevaksiner blir produsert på vårt høyteknologiske biofarmasøytiske anlegg i Overhalla, Trøndelag. Her produserer vi samtlige av våre vaksiner til ulike fiskearter. Våre rundt 60 medarbeidere produserte i 2017 over 2 milliarder doser med vaksiner, med bakgrunn i økt etterspørsel har vi ambisjoner om økt volum i årene fremover. PHARMAQ følger strenge krav til kvalitet og alle våre prosesser er i henhold til GMP (Good Manufacturing Practice). 

Til vårt produksjonsanlegg i Overhalla, Trøndelag, søker vi etter en Prosessingeniør. Vi legger vekt på at du er strukturert, selvstendig, løsningsorientert og initiativrik, og har god gjennomføringsevne. Vi ønsker deg som liker å ta ansvar og samtidig trives med å jobbe praktisk operativt og med dokumentasjonsarbeid. 

Er du nysgjerrig på hva vi driver og har lyst på nye og spennende utfordringer i en dynamisk og nyskapende bransje - så er PHARMAQ et godt valg! 

Arbeidsområder vil være:

 • Koordinering og utføring av oppgaver relatert til drift, innad og på tvers av avdelinger
 • Ansvar og deltagelse i prosjekter og ad-hoc grupper av praktisk og teknisk karakter
 • Videreutvikling av prosesser, produksjonssystemer og utstyr mht problemløsing og forbedring
 • Ansvar for oppfølging av kvalitetssystemer i avdelingen, som endringskontroll, risikostyring og validering
 • Utvikling og vedlikehold av dokumentasjon 
 • Forberedelser til produksjon og etterarbeid; sterilisering og rengjøring
 • Blanding og produksjon av vaksiner 
 • Arbeid i rentrom (aseptisk produksjon)

Kvalifikasjoner og egenskaper vi søker:

 • Minimum 3-årig høyskole innenfor relevante fagkombinasjoner innen bioteknologi, mikrobiologi, prosess, kjemi eller lignende
 • Kjennskap til GMP og relevant arbeidserfaring fra farmasøytisk eller bioteknologisk industri er en fordel
 • Kjennskap til og bruk av automatiserte produksjonsprosesser vil være relevant
 • Gode datakunnskaper og rapporteringsevner
 • Du er en pådriver med stor gjennomføringsevne 
 • Stort krav til nøyaktighet og presisjon i arbeidet
 • Være en lagspiller med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner i kombinasjon med god selvstendighet og evne til å jobbe strukturert
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Arbeidsstedet er ved vårt GMP produksjonsanlegg i Overhalla, Trøndelag. Våre lokaler er moderne, lyse og med på å skape en god ramme for arbeidsdagen.

Bli en del av et spennende internasjonalt selskap med gode utviklingsmuligheter og betingelser i et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. 

Søknad

Vi gleder oss til å motta din søknad, som kan sendes med CV via e-mail til hr@pharmaq.no innen 24. mai 2018. Søknader vil bli vurdert fortløpende. Kopi av vitnemål og attester bes tatt med på intervju. Vi er et farmasøytisk selskap og vi vil kreve politiattest ved tilsetting.

*Ved å sende inn en søknad og CV aksepterer du at de opplysninger som du oppgir blir lagret i vår database for å kunne ta stilling til deg i våre rekrutteringsprosesser. Opplysningene vil ikke bli lagret lenger enn nødvendig og maksimalt i 6 måneder. Skulle du ha spørsmål vedrørende sikkerheten rundt våre rekrutteringsprosesser, kan du kontakte oss på e-post hr@pharmaq.no. Søkeren har rett til å trekke tilbake nevnte samtykke når som helst.

Hvem er PHARMAQ?

PHARMAQ is the global leader in vaccines and innovation for aquaculture and part of Zoetis, the world leader in animal health. The company provides environmentally sound, safe and efficacious health products to the global aquaculture industry through targeted research and the commitment of dedicated experts within fish health. Production facilities, administration and research and development activities are based in Norway with subsidiaries in Chile, United Kingdom, China, Vietnam, Turkey, Spain, Panama and Singapore. The company discovers, develops and manufactures products across Europe, North and South America as well as Asia with more than 260 employees worldwide. PHARMAQ Fishteq an innovator in the developing and producing high quality vaccination machines and offering a wide range of fish vaccination services are part of PHARMAQ. For further information, visit the company's website at www.pharmaq.com

By submitting an application and CV, you agree that the information you provide will be stored in our HR database to be able to assess you in our recruitment processes. The information will not be stored longer than necessary and maximum for 6 months. Should you have any questions about the safety of our recruitment processes, please contact us at e-mail hr@pharmaq.no. The applicant is entitled to withdraw the said consent at any time.