Prosessingeniør innen driftsområdet støperi- metallprodukter

Metallurg/Prosessingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Velkommen til en spennende jobb!

Vi kan tilby en interessant og spennende jobb med utfordringer, godt arbeidsmiljø og en bedriftskultur basert på et godt verdigrunnlag!

Arbeidsoppgaver

Boliden Odda har ledig stilling som prosessingeniør innen driftsområdet støperi- metallprodukter.

Prosessingeniøren vil primært ivareta følgende oppgaver:

  • Være pådriver i FoU- arbeid som bidrar til å optimalisere utstøpingsprosessen og til å forbedre produktkvaliteten.
  • Være viktig medspiller i avdelingens kontinuerlige forbedringsarbeid innen spesielt fag- området prosessteknologi.
  • Delta i avdelingens arbeid med tekniske løsninger som reduserer miljøbelastningen for omgivelsene.
  • Bidra aktivt i bedriftens generelle utviklingsarbeid innen prosesskjemi i felleskap med de andre prosessingeniørene ved bedriften.
  • Faglig bistand til avdelingen på relevante spørsmål, delta i prosjektarbeid og problemløsning når nødvendig.
  • Delta i faglige fora innen Boliden konsernet som har lignende prosessanlegg både i Sverige og Finland.
  • Samarbeide mot Høyskoler,  Universiteter eller andre teknologiske senter både nasjonalt og internasjonalt.

Utdanning/kvalifikasjoner

  • Vi søker etter sivilingeniør/ingeniør/master/bachelor med bakgrunn i metallurgi / materialteknologi / kjemi / prosess.
  • For å lykkes i jobben ser vi det som viktig at du har gode ferdigheter i å kommunisere og evne/vilje til å dele kunnskaper og samarbeide med et bredt spekter av mennesker. 
  • Evne til å ta initiativ, ta personlig ansvar og arbeide analytisk og målrettet er andre egenskaper som vektlegges. Dine språkkunnskaper, spesielt i engelsk, bør være bra.

Søknad

Vi arbeider aktivt for likestilling mellom kjønnene, og ønsker både kvinnlige og mannlige søkere. Din søknad med CV sender du via annonsens søknadslink. Spørsmål angående din søknad besvares av Linda Freim Granheim, HR-avdelingen linda.granheim@boliden.com 

Kontakt fra rekrutterings- og bemanningsbyrå samt mediaselgere ønskes ikke, da vi håndterer søknadsprosessen i egen regi.

Vi vil ha inn din søknad senest den  01.06.18 

Kontaktpersoner

Gunnar Haugland
Telefonnummer: (+47) 53 64 94 42
Maria Førde Møll
E-postadresse: maria.moll@boliden.com
Telefonnummer: (+47) 53 64 92 51

Hvem er Boliden?

Metaller finnes og benyttes overalt. Boliden utvinner mineraler og produserer metaller med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte. Arbeidet preges av omsorg for mennesker, miljø og samfunn. Boliden Odda har ca. 285 ansatte og produserer sink, sinklegeringer, svovelsyre og kadmium

Boliden er et metallselskap med fokus på bærekraftig utvikling. Våre røtter er nordiske, markedet globalt. Kjernekompetansen finnes innen prospektering, gruver, smelteverk og metallgjenvinning. Boliden har cirka 5500 medarbeidere og en omsetning på SEK 40 miliarder per år. Aksjene er notert på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap.