Prosess og prosjekteringsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. februar, 2023. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vil du jobbe i en markedsledende bedrift med høye ambisjoner innen digitalisering og et fremtidsrettet fokus? Kan du vise til kompetanse innen prosjektledelse? Har du egenskaper som legger til rette for godt prosjektsamarbeid? Bli med å utforme fremtidens byggeprosjekter med oss!

VELKOMMEN TIL DIVISJON BYGNINGER I BERGENCOWI er et internasjonalt rådgivende ingeniørselskap med rundt 1300 medarbeidere i Norge. Vi innehar kompetanse i verdensklasse og samarbeider tett på tvers av fagmiljøene i COWI for å levere morgendagens løsninger på blant annet sykehus, flyplasser, regjeringskvartal og smarte, miljøvennlige bygg. I vår avdeling "Sørvest" vil du bli en del av vår største divisjon med rundt 600 medarbeidere over hele landet, hvor ca. 100 medarbeidere jobber i denne avdelingen. FÅ EN NØKKELROLLE I VÅRT FAGMILJØ FOR PROSJEKTLEDELSE I SØRVESTVi har etablert seksjoner for prosjektledelse både i Bergen og Stavanger som har flere medarbeidere med lang og bred prosjekterfaring. Vi bekler roller i ledende posisjoner i noen av landets største og mest komplekse byggeprosjekter, her kan nevnes Stavanger Universitetssykehus, BUS og Regjeringskvartalet, blant andre. Vår seksjonskultur preges av åpenhet, tillit, samarbeid og higen etter kontinuerlig utvikling innenfor rammene av vårt nedslagsfelt. Fremskutt i prosjektorganisasjonen skal vi stå trygt i møte med våre eksterne og interne kunder på grunnlag av våre kolleger, metoder, kompetanse og erfaring. Vi bygger stein på stein med fokus på et godt samarbeidsklima og langsiktige kunderelasjoner og håper du kan være med å utvikle oss, og vice versa inn i fremtiden. 

DU ER EN PÅDRIVER FOR FAGLIG UTVIKLING, SAMARBEID OG HØY KVALITET

Vi søker nå Prosjekteringsgruppeleder for å styrke vår grunnbemanning mht. prosjektledelseskapasitet i større prosjekter samt vårt fundament for videre utvikling. 

I tillegg vil du få mulighet til å jobbe med:

  • Lede og motivere prosjekterings-/rådgiverteamet i prosjekt
  • Fungere som kontaktpunkt mot kunde og ivareta kundens og interessentenes krav og behov i prosjektene
  • Bidra til kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
  • Planlegge og legge til rette for gode prosjekterings- og samhandlingsprosesser

DINE FERDIGHETER. VÅRT TEAM. SAMMEN UTFORMER VI FREMTIDENDine ferdigheter er nøkkelen til vår suksess. Vi arbeider på tvers av grenser og innen forskjellige fagfelt hvor vi deler kunnskap og bygger opp sterke relasjoner med kunder og kollegaer. Du bidrar med din ekspertise samtidig som du får mulighet til å utvikle deg sammen med de beste. 

For å lykkes hos oss mener vi at det er en fordel om du har god erfaring og gode egenskaper når det kommer til ledelse av mennesker og prosjektledelse og/eller flerfaglig prosjekteringsledelse i større prosjekter. Morgendagens suksesshistorier avhenger av gode samhandlingsklima, effektiv og transparent informasjonsflyt samt evne til å kommunisere og lede ved hjelp av et stadig økende digitalisert arbeidsklima. Sitter du på nøkkelen av hele eller deler av denne formelen, ønsker vi å snakke med deg. Vi ser etter en lagspiller med relasjonsbyggende ferdigheter og som evner å se de gode løsningene, fatte beslutninger, styre fremdrift og har en høy interesse for å bidra til utvikling og kompetanseheving.

I tillegg er det ønskelig med: 

  • Høyere utdannelsesgrad tilsvarende bachelor eller master. Hoved- eller tilleggsutdanning og kursing innen prosjektledelse, annet ledelsesprogram, samspill eller VDC-sertifisering er en fordel
  • Interesse og forståelse for verdien av digital samhandlingsledelse. Du inspireres av mulighetsrommet innen digital teknologi og integrerte systemer i den moderne prosjektgjennomføringen
  • Erfaring med bruk av digitale verktøy for effektiv planlegging og kommunikasjon av prosjektledelseselementer
  • Minimum 5 års ledererfaring fra rådgiver, entreprenør, byggherre, eventuelt annet prosjektmiljø eller kunnskapsbedrift
  • Vise til god forståelse og etterlevelse av kontrakter og avtaler, typisk Norsk Standard

HAR DU SPØRSMÅL?Da kan du ta kontakt med Seksjonsleder, Anders Rosnes på tel. +47 413 96 505 eller ADRO@cowi.com. 

SLIK SØKER DU Vi ser gjerne at du sender oss din CV så snart som mulig, vi vil fortløpende vurdere søkere. 

VI TROR PÅ LIKE MULIGHETERCOWI tror på like muligheter for alle ansatte og arbeidssøkere. Ingen skal oppleve å bli diskriminert på bakgrunn av kjønn, transseksuell identitet eller uttrykk, etnisitet, seksuell legning, religion eller annen tro, funksjonshemning eller alder. COWI overholder lovene og forskriftene om diskriminering på arbeidsplasser i hvert land og by der COWI er lokalisert. Denne policyen gjelder alle ansatte, men også i rekruttering, ansettelse, utplassering, forfremmelse, oppsigelse, flytting, permisjon, kompensasjon og opplæring. 

OM COWIVåre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag. For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Hvem er COWI AS?

Våre ansatte er vår største ressurs: Det er våre ansatte som gjør prosjektene vellykkede. Hos COWI får du en unik mulighet til å lære av de beste og utvikle potensialet ditt, og du får delta i å forme fremtidens samfunn. Sammen med lederen din utarbeider du en plan for din egen utvikling, og du får muligheten til å bygge på din kompetanse i både lokale og globale prosjekter fra dag til dag.

For mer informasjon, besøk www.cowi.no/om-oss

Les mer om COWI AS og se flere ledige stillinger