Prosess- og kvalitetsrådgiver

Stillingsbeskrivelse

Plan- og bygningsetaten har som mål gjøre Bergen til en aktiv og attraktiv by for alle. Gjennom byplanlegging og saksbehandling utvikler vi gode bystrukturer i tråd med kommuneplanens mål om den kompakte gåbyen. Byggesaker, oppmåling, drift og vedlikehold av kommunens plan-og eiendomsregister og kartbaser er også vårt ansvarsområde. Vi har mange spennende arbeidsoppgaver som befinner seg i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk. Våre roller varierer mellom myndighetsutøvelse, forvaltning, rådgivning og utvikling. Plan- og bygningsetaten tilhører Byrådsavdeling for byutvikling, og vi har ca. 220 medarbeidere fordelt på seks fagavdelinger. Vi er flyttet inn i moderne, aktivitetsbaserte lokaler i Autogården i Johannes Brunsgate.

Kommunikasjonsavdelingen består 26 medarbeidere. I tillegg til etatens IKT-tjeneste har avdelingen ansvar for førstelinjetjenesten. Vi tar imot og videreformidler henvendelser over disk, via telefon og chat, vi tilbyr kundeveiledning og besvarer innsynsforespørsler, samt vi har kontroll av innkommende byggesaker. kommunikasjonsavdelingen har i tillegg ansvar for god og lett tilgjengelig informasjon om etatens arbeid, samt videreutvikling av våre digitale tjenester. Etatens kommunikasjonsrådgiver og kvalitetsansvarlig er også tilknyttet kommunikasjonsavdelingen.

Vi søker deg som er en erfaren rådgiver til å videreutvikle etatens arbeidsprosesser og kvalitetssystem. Arbeidet skjer i nært samarbeid med fagavdelingene og deres ledere. Oppfølging av forbedringsforslag og avvik følges opp gjennom kommunenes webbaserte kvalitetssystem. Stillingen tilhører Kommunikasjonsavdelingen som har ansvar for etatens kunde- og dokumentsenter, IKT-tjenester, nettsider og informasjon, samt kvalitetssystem.

Arbeidsoppgaver

 • Forvalte og videreutvikle etatens kvalitetssystem med sikte på god effektivitet og høy kvalitet på tjenestene.
 • Være pådriver og støtte for prosessforbedringer for ledelsen og de ulike fagavdelingene.
 • Bidra til helhetlig fokus og samarbeid på tvers av avdelinger.
 • Rapportere om virkningen av styringssystemet til ledergruppen.
 • Delta i Bergen kommunes kvalitetsforum og samhandle med øvrige enheter i vår byrådsavdeling og i kommunen.

Kvalifikasjoner

 • Hovedfag/mastergrad/bachelor innenfor kvalitetsledelse, organisasjonsutvikling, endringsprosesser eller tilsvarende.
 • Erfaring fra tilsvarende stillinger med prosess- og kvalitetsarbeid som ansvarsområde.
 • Erfaring med forbedrings- og endringsarbeid.
 • Erfaring fra prosjekter med digitalisering/automatisering av arbeidsprosesser er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du er tydelig i din kommunikasjon og er trygg i rollen som rådgiver.
 • Du har gode samarbeidsevner og er løsningsorientert.
 • Du er nøyaktig og strukturert og har god organisasjons- og rolleforståelse.
 • Engasjement, stå på vilje og godt humør er egenskaper som kjennetegner deg.

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver innenfor et interessant fagområde.
 • Et hyggelig arbeidsmiljø preget av høyt tempo, høy kompetanse og stort engasjement.
 • Fleksitid.
 • Lønn etter avtale.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Kontaktpersoner

Arne Magne Håvardstun
Avdelingssjef
Telefonnummer: 415 06 774

Hvem er Bergen kommune?

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.