Prosess ingeniør

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 31. august, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse 

Hydro Aluminium Rolled Products er Norsk Hydros forretningsområde for valsede aluminiumsprodukter. Innenfor dette området er Hydro ledende i Europa, og har en sterk posisjon også på verdensbasis med ca. 3900 ansatte og 5 produksjonssteder i Europa. Produktene går til en rekke anvendelser innenfor blant annet bygg-, bil-, trykkeri- og emballasjeindustrien. 

Karmøy Rolling Mill tilhører valsede produkter. Karmøy Rolling Mill produserer 85.000 tonn, som leveres til kunde som kveil, bånd eller plater. KRM har 220 ansatte.

Båndstøping er en spennende prosess der vi støper råkveil til flatvalsede aluminium produkter i forskjellige legeringer og bredder. Vi har ambisiøse mål for å øke tonnasje og økonomisk inntjening. Vi ønsker derfor å styrke vårt team med en Prosess ingeniør for å ytterlige kunne fokusere på forbedringsarbeid og prosessutvikling

Ansvarsområde

Som Prosess ingeniør vil du ha ansvar for kontinuerlig optimalisering av prosesser og produksjon

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

  • Kontinuerlig prosessoptimalisering med fokus på produktkvalitet, produktivitet og teknologi
  • Bidra til at avdelingen leverer på måltall for HMS, produksjon, lover og kvalitetssystem
  • Avviks oppfølgning i forhold til standarder og styrende dokumenter
  • Analysere prosessdata ved hjelp av statistisk prosesskontroll
  • Drive kontinuerlig forbedringsarbeidsarbeid sammen med driftsorganisasjonen innenfor HMS, kvalitet og prosess
  • Lede forprosjekter for å bedre prosess stabilitet, prosess kapabilitet og effektivitet

Kvalifikasjoner

  • Master/Bachelor innen Metallurgi/Maskin
  • 2-5 års erfaring fra prosessindustri, nyutdannede vil også bli vurdert
  • Kunnskap om støperi prosesser og eller aluminiums bearbeiding er en fordel
  • Norsk og engelsk flytende, både muntlig og skriftlig

Som person klarer du å balansere og ta i bruk strukturerte problemløsningsmetoder samtidig som du har en praktisk hands-on tilnærming. Du tar ansvar, adresserer utfordringer og liker å gjøre en forskjell. I tillegg er du en god teamplayer og kommuniserer godt på alle nivåer, både i og utenfor verk.

Tilleggsinformasjon

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er integrert i Hydro’s daglige virke. Det er vårt ansvar å beskytte våre ansattes helse og sikkerhet, og bidra til en bærekraftig utvikling i de nærmiljøene vi opererer. Vi søker derfor ansatte som vil bidra positivt til dette, gjennom sunne og bevisste HMS-holdninger og -handlinger. 

Vi ber deg vennligst legge ved alle relevante vitnemål og karakterutskrifter med din søknad. 

I vår rekrutteringsprosess benytter vi oss av Semac bakgrunnssjekk.

Kontaktpersoner

Jakob Sandvik Kvalevåg
Produksjonssjef
Telefonnummer: +47 916 01 813

Hvem er Norsk Hydro?

Hydro er et fullt integrert aluminiumselskap med 35.000 ansatte i 40 land på alle kontinenter, med lokal ekspertise, verdensomspennende virksomhet og enestående kompetanse på FoU. I tillegg til produksjon av primæraluminium, valsede og ekstruderte produkter og resirkulering, driver Hydro med utvinning av bauksitt, raffinering av alumina og produksjon av energi, noe som gjør oss til det eneste selskapet som dekker alle områder av den globale aluminiumindustrien.

Hydro har aktiviteter i alle markedssegmenter for aluminium, med salg og handelsaktiviteter langs hele verdikjeden og mer enn 30.000 kunder. Med utgangspunkt i over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi, teknologi og innovasjon, tar Hydro sikte på å gi større livskraft til kundene vi betjener og samfunnet vi er en del av, gjennom å bygge en bærekraftig framtid med nyskapende løsninger basert på aluminium.