Programmerer

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

IT-avdelingen i Stavanger kommune er organisert under tjenesteområde Støtte og utvikling og består i dag av 44 ansatte. Vi er sentralt plassert i Løkkeveien 51, ikke langt fra andre administrative enheter i kommunen.

IT-avdelingen har følgende hovedoppgaver:

 • Rådgiving til kommens ledelse og fagavdelinger i IT-relaterte spørsmål.
 • Deltakelse i prosjekter ved innføring av nye IT-systemer.
 • Drift, vedlikehold og videreutvikling av infrastruktur for kommunens ansatte.
 • Systemutvikling, tilrettelegging og rapportering.
 • IKT-sikkerhet og personvern.

Stavanger kommune har et stort og svært moderne IKT-miljø. IT er et strategisk satsningsområde for kommunen. Vi skal gå foran og har ambisjoner om å være helt i front når det gjelder digitale løsninger for innbyggere og ansatte. 

Behovet for kodekompetanse er sterkt økende i kommunen. Vi søker derfor inntil 3 personer. Det er ikke et mål at kommunen skal bygge fagsystemer selv. Vi baserer løsningene i stor grad på hyllevare og for større jobber leier vi gjerne inn kompetanse, men det er mange tilpassinger og mindre utviklingsjobber som må håndteres. Videre trenger vi ansatte til å forvalte datasjøen (påse at rammeverk blir fulgt, administrasjon, mv). 

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og tilpassing av programmer.
 • Automatisering av prosesser med robot (UIPath), på FIKS plattform eller i Altinn (Altinn Studio).
 • Etablere integrasjoner mellom fagsystem (normalt via Biztalk).
 • Koding for å tilrettelegge for bruk av data i datasjø (Azure Databricks).
 • Forvalte datasjø løsningen og påse at forvaltningsrammeverket blir etterlevd.
 • Stillingene inngår i gruppen Arkitektur og utvikling i IT-avdelingen.  En enkelt ansatt vil ikke jobbe med alle teknologiene og områdene angitt her, men vi ønsker i så stor grad som mulig å få dekket over områdene med de som nå skal ansettes.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyskolenivå. 
 • Fortrinnsvis C# og/eller Python/PHP. Men også kjennskap til andre programmeringsspråk er positivt.
 • Erfaring med prosjektarbeid og SCRUM.
 • Evne til å finne beste verktøy og fremgangsmåte for ulike utfordringer. 
 • Erfaring med system- og datamodellering. 
 • Fordel med kjennskap til databaser, datavarehus, PowerShell, APIer og kommunal programvare.
 • Fordel med kjennskap til OpenID Connect, sertifikathåndtering, Docker og Linux. 
 • Fordel med .NET og generell Azure kompetanse. 

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, utadvendt og vant til dialog med kunder og sluttbrukere. 
 • Kreativ og initiativrik. 
 • Godt humør og evne til å jobbe systematisk i en hektisk hverdag. 
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø. 
 • Gode samarbeidsevner.
 • Gode evner til å sette deg inn i nye ting. 
 • Lærevillig og med ønske om å bli virkelig god i det du driver med. 
 • Jobber godt i team, men også selvstendig når det kreves.
 • Fremoverlent og ser muligheter. 

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende oppgaver i en kommune som ligger langt fremme i å ta i bruk ny teknologi. 
 • Gode muligheter for faglig utvikling og spennende prosjekter. 
 • Moderne verktøy 
 • Mulighet for å bli med i 24/7 vaktordning.
 • Fleksibel arbeidstid. 
 • HjemJobbHjem.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • Godt arbeidsmiljø. 
 • Lønn etter avtale. 

Hvem er Stavanger kommune -?

Stavanger skal være en god by å bo i for alle. Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for byen vår og menneskene som bor her. Med 9000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Sammen jobber vi for en levende by.