Programleder IKT i forsvarssektoren

Spesialrådgiver

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 19. mai, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Kort om stillingen

IKT-virksomheten i forsvarssektoren består av om lag 1500 ansatte og skal investere for mellom 1 og 2 milliarder årlig de neste årene i IKT.

Det er besluttet en ny strategi for IKT-virksomheten i Forsvarssektoren. Oppsummert er siktemålet med strategien at:

Sektoren samlet sett utnytter IKT effektivt og på en måte som bedre understøtter innovasjon.

Det samarbeides effektivt med markedet for få tilgang til ny teknologi raskt og sikkert.

Myndighet og ansvar er tydelig delegert til etatene, innenfor rammen av en tydelig og helhetlig styringsmodell, i tråd med de politiske rammer og føringer som er gitt.

Innledningsvis skal strategiarbeidet ledes av en programfunksjon i Forsvarsdepartementet. Det er lederen for denne programfunksjonen vi nå søker. Programfunksjonens hovedoppgave vil være å planlegge og iverksette strategien. Lederen for programmet skal rapportere til assisterende departementsråd. Første oppgave vil være å etablere programfunksjonen. Planen er at hovedtyngden av programfunksjonen innen et år skal overføres til Forsvaret gjennom en virksomhetsoverdragelse og danne kjernen i en strategisk IKT-funksjon i Forsvarsstaben. Programlederen vil da inngå i ledelsen av IKT-funksjonen i Forsvarsstaben. Stillingen innebærer utstrakt kontakt og samarbeid med etatene i sektoren.

Hvem ser vi etter?

Krav til kvalifikasjoner:

 • Krav til høyere utdannelse på minimum bachelornivå.
 • Erfaring med strategisk ledelse av IKT.
 • Erfaring fra omstilling i offentlig sektor og kjennskap til IKT i det offentlige.
 • Bred erfaring med endringsledelse og interessenthåndtering.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Det er en fordel med:

 • Erfaring med utvikling og etablering av styringsmodell for IKT.
 • Erfaring med arkitekturstyring.
 • Erfaring med sourcing på IKT-området.
 • Erfaring fra organisering av IKT i store, komplekse organisasjoner.
 • Erfaring med å lede og levere gevinster i større IKT-prosjekter og -programmer, samt porteføljestyring.
 • Generelt god forståelse for smidige utviklingsprosesser og teknologiutvikling på IKT-området.
 • Kjennskap til forsvarssektoren.

Personlige egenskaper:

 • Faglig og personlig autoritet og handlekraft.
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Resultatorientert og strukturert.
 • Analytisk og evne til strategisk helhetlig tenkning.
 • Nysgjerrig og initiativrik.
 • Gode samarbeidsevner.

Vi tilbyr

 • Tilsetting som spesialrådgiver med lønn kr. 797 000 – 1 204 700. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.
 • Arbeidssted sentralt på Akershus festning.
 • Et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og spennende faglige utfordringer.
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid.
 • Muligheter for trening i arbeidstiden, med tilgang til treningsfasiliteter.
 • Forsvarets mediearkivMøte

 Annen informasjon

 • Fast tilsetting i FD med overføring til Forsvaret innen ett år i forbindelse med virksomhetsoverdragelse.
 • Den som blir tilsatt må kunne sikkerhetsklareres for STRENGT HEMMELIG/COSMIC TOP SECRET.
 • Søknad og oppdatert cv merket FD nr. 19/19 sendes elektronisk via FDs jobbportal innen 19. mai 2019 eller via lenke nederst på denne siden.
 • For mer informasjon om Forsvarsdepartementet klikk her

Om oss

Forsvarsdepartementet (FD) er forsvarsministerens sekretariat og skal bidra til å utforme Norges sikkerhets- og forsvarspolitikk samt utforme hovedretningslinjene

for Forsvarets samlede virksomhet. Videre skal departementet drive overordnet styring, planlegging og kontroll av virksomheten i underlagte etater.

Kontaktpersoner

Frede Hermansen
Telefonnummer: 23 09 60 07

Hvem er Forsvarsdepartementet?

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Departementet er ansvarlig for overordnet styring og kontroll av underlagte etaters virksomhet. Som en del av den utøvende statsmakt fører Forsvarsdepartementet tilsyn med etatenes virksomhet.

Avdeling for utvikling, administrasjon og forebyggende sikkerhet har ansvar for drift og utvikling i departementet. Avdelingen skal være en pådriver for at departementet til enhver tid har riktig kompetanse. Avdelingen skal drive god internstyring og bidra til god og enhetlig ledelse i departementet. Gjennom effektiv systemunderstøttelse og med koordinering av departementets interne arbeidsprosesser og arbeidsformer, skal avdelingen bidra til at departemetet som helhet når sine mål. I tillegg skal avdelingen bidra med blant annet stabs- og kontorstøtte til administrativ og politisk ledelse, drift av bygningsmassen, arkiv og dokumentasjon, IKT, sikkerhet, intern økonomiforvaltning, lønn og personaladministrasjon, samt ivareta forebyggende sikkerhet og etatsstyring av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).