Programleder for utvikling av Ski sentrum

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 08. oktober, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker etter en samfunnsengasjert person – en prosjektleder med erfaring fra ledelse av komplekse prosjekter som evner å se helhet i utviklingen av en av Osloregionens største byutviklingsprosjekter! Du liker å jobbe sammen med mennesker, lytte til medarbeidere, folkevalgte, utbyggere og andre samarbeidsaktører, men samtidig ta egne beslutninger. Har du disse egenskapene, god gjennomføringsevne og forståelse for kommunal forvaltning, kan du være den vi søker etter!

Din rolle

Programlederen er viktig for utviklingen av Nordre Follo kommune. Du får ansvar for å videreutvikle og forberede arbeidsprosessene både internt og mot eksterne interessenter. I tillegg til ledelse av komplekse og tverrfaglige prosesser med interne og eksterne fagmiljøer får du ansvaret for investeringsbudsjett for utviklingen av Ski sentrum.

Programmet har ansvar for de kommunaltekniske prosjektene i randsonen til Ski sentrum hvor kommunen er byggherre. Overordnede beslutninger i programmet vedtas av folkevalgte. Du må like å presentere saker for politiske utvalg og eksterne interessenter.

Som programleder vil du:

 • lede og koordinere utviklingen av Ski sentrum fra kommunens side
 • tilrettelegge for gode beslutningsgrunnlag til politisk ledelse
 • ha dialog med utbyggere og samhandling med kommunens fagmyndigheter
 • sikre avklaringer og forankring av programmet til programeier og programstyre
 • planlegge slik at oppgaver som skal løses har tilstrekkelige ressurser til rett tid  
 • ha god oversikt over pågående prosesser i kommunen og regionen som har betydning for programmet
 • bidra i utbyggingsavtaleforhandlinger

Kvalifikasjoner

 • høyere utdanning innenfor tekniske fag, overordnet arealplanlegging, jus eller økonomi  
 • relevant erfaring, der du kan vise til gode resultater
 • kjennskap til forvaltningen og kommunale prosesser
 • god økonomisk og juridisk forståelse
 • forståelse for by- og samfunnsutvikling
 • erfaring fra ledelse av komplekse og tverrfaglige prosesser og/eller prosjekter
 • fordel med kjennskap til kommunaltekniske prosjekter (vei, vann og avløp)
 • god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • erfaring med anskaffelser

Personlige egenskaper

Vi søker en initiativrik, selvstendig og resultatorientert programleder. Du er en relasjonsbygger som får mennesker til å jobbe sammen mot et felles mål, på tvers av fagområder og avdelinger.

Det er viktig at du blir motivert av ansvar, og at du er kvalitetsbevisst og strukturert.

Kontaktpersoner

Cecilie Høgden Mæle
Programleder for utviklingen av Ski sentrum
Telefonnummer: +47 994 78 482
Monica Lysebo
Kommunalsjef
Telefonnummer: +47 916 47 848

Hvem er Nordre Follo kommune ?

Nordre Follo kommune ble etablert 1. januar 2020 og består av de to tidligere kommunene Oppegård og Ski. Den nye kommunen har rundt 60.000 innbyggere. Det forventes å stige til nærmere 80.000 i 2040. Follobanen, med utbygging av dobbeltspor Oslo-Ski, er et vesentlig element i veksten og skal stå ferdig i desember 2022. Den nye kommunen blir et kraftsenter i regionen, med Ski som kommunesenter.

Nordre Follo kommune har ambisjon om å være landets beste oppvekstkommune og være i front innen innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.