Program Support Manager

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 16. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Space Norway AS er et sektorpolitisk konsern, som skal bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Konsernet utvikler, fremskaffer og drifter romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidrar til verdiskapning i norsk næringsliv basert på romvirksomhet i Norge.

SPACE Norway HEOSAT AS er et datterselskap av Space Norway AS. Selskapet gjennomfører for tiden programmet Arctic Satellite Broadband Mission (ASBM). Programmet omfatter bygging av to satellitter, oppskyting og idriftsettelse av et kommunikasjonssystem som skal gi bredbåndsdekning på den nordlige halvkule. Nordområdene er Norges viktigste strategiske ansvarsområde. En styrket kommunikasjonskapasitet i nordområdene bidrar til å sikre ivaretagelsen av sikkerhets- og beredskapsrelaterte myndighetsoppgaver som sjøredning, oljeberedskap og krisehåndtering.

Programmet ledes av en Programleder og gjennomføres ved hjelp av to prosjekter. Et prosjekt skal etablere nødvendig bakkeinfrastruktur og organisasjon for å drifte satellittene, og et prosjekt følger opp byggingen av satellittene og oppskyting av disse. I programorganisasjonen er det behov for en dynamisk, strukturert og initiativrik person som skal støtte programlederen og prosjektlederne i ledelse og styring av programmet og prosjektene, og ivareta rollen som Program Support Manager.

Om stillingen

I programorganisasjonen er det behov for en dynamisk, strukturert og initiativrik person som skal støtte programlederen og prosjektlederne i ledelse og styring av programmet og prosjektene, og ivareta rollen som Program Support Manager.  

Et utvalg av viktige ansvarsområder

 • Daglig ledelse av programaktiviteter i Programlederens fravær
 • Planlegging og rapportering
 • Usikkerhetsstyring (Risk Management) på programnivå
 • Informasjons- og dokumenthåndtering
 • Forvaltning av programmets infrastruktur og støttefunksjoner
 • Andre prosjektadministrative funksjoner ved behov

Etterspurte erfaringer og kvalifikasjoner

 • Erfaring med prosjekt/ programstyring fra store komplekse infrastrukturprosjekter innenfor IKT-området
 • Erfaring med anskaffelsesprosesser
 • Strukturert og metodisk
 • Initiativrik og selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Utdanning på masternivå (teknisk eller økonomisk). Utdanningskravet kan kompenseres med lang og relevant erfaring innenfor arbeidsområdene.

Det er ønskelig med erfaring fra rombransjen, men ikke et krav. Det er fordelaktig med erfaring og kjennskap til prosjektstyringsmetodikken PRINCE2. Det er ønskelig med erfaring i implementering og bruk av digitale prosjektstyringsverktøy så som Jira, SHAREPOINT, o.l.

Arbeidsspråket er norsk, men søkerne må beherske engelsk meget godt, både muntlig og skriftlig.

Hvorfor velge Space Norway og denne muligheten?

Riktig kandidat tror vi motiveres av rollens innhold og utfordringer. Videre vil vi trekke fram følgende:

 • Flat og uformell organisasjon med åpenhet og gjensidig tillit til hverandres kompetanse og til den enkeltes bidrag til selskapets utvikling
 • En variert og sentral rolle i et konsern sentralt plassert i norsk romrelatert virksomhet
 • Mulighet for å bidra til oppbyggingen av et selskap med langsiktig perspektiv
 • Samfunnsmessig rolle/ bidra til å løse statlige samfunnsoppgaver, også i et internasjonalt perspektiv
 • Miljø for innovativ tenkning og muligheter for å realisere innovasjonen
 • En viktig aktør i Norges satsning i nordområdene

Space Norway AS har som ambisjon å gjennomføre en rekke romrelaterte prosjekter til nytte for norske samfunnsaktører i årene fremover. For den rette personen vil derfor stillingen som Program Support Manager kunne gi gode utviklingsmuligheter, både faglig og ledelsesmessig.

Stillingen rapporterer til Programlederen.

Arbeidssted ved Skøyen stasjon i Oslo.

Rominfrastruktur inngår i samfunnsviktige anvendelser og søkere må kunne gis nødvendig sikkerhetsklarering og autorisasjon.

Ved spørsmål eller behov for ytterligere informasjon, kontakt Frode Bjørnæs i Hartmark Executive Search på 958 24 529/ fb@hartmark.no eller Jon Jordell på 911 99 568/ jj@hartmark.no.

Om arbeidsgiveren

Formålet med Space Norway AS er å bidra til nærings- og infrastrukturutvikling relatert til norsk romvirksomhet. Som sektorpolitisk redskap skal konsernet utvikle, fremskaffe og drifte romrelatert infrastruktur for å dekke nasjonale brukerbehov, og bidra til å utløse næringsutvikling ved å tilrettelegge for verdiskapning basert på romvirksomhet i Norge.

Juni 2019 inngikk regjeringen en avtale med Space Norway AS om å etablere satellittbasert kapasitet for bredbåndskommunikasjon i nordområdene. På bakgrunn av dette, opprettet Space Norway et heleid datterselskap ved navn Space Norway Heosat AS, som skal ha som formål å anskaffe, eie og drifte to satellitter i høyelliptisk bane. Disse vil gi dekning 24 timer i døgnet i området nord for 65. breddegrad. I tillegg til satellittene vil systemet bestå av to bakkestasjoner og et operasjonssenter for styring av satellittene. Disse elementene vil bli lokalisert i Norge og sikrer dermed nasjonal kontroll over systemet.

Kontaktpersoner

Frode Bjørnæs
Hartmark Executive Search
E-postadresse: fb@hartmark.no
Telefonnummer: 958 24 529
Jon Jordell
Hartmark Executive Search
E-postadresse: jj@hartmark.no
Telefonnummer: 911 99 568