Professor II innen industriell økonomi - produksjonsledelse, drift og styring av produksjon

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Ved Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig midlertidig 20% stilling som professor (professor II) innen industriell økonomi. Varighet er to år og med mulighet for forlengelse med ytterligere 4 år (åremålsstilling).

Vi søker en person til undervisning og veiledning av masterstudenter, samt initiering av forskningsprosjekter/ industrisamarbeid.

NMBU ønsker flere kvinner i vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Arbeidsoppgaver

Stillingen er en kombinert undervisnings- og forskerstilling, med følgende arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for emnet IND210, Driftsledelse
 • Videreutvikling av studietilbudet innen driftsoptimalisering og driftsledelse
 • Veiledning av mastergradsstudenter/PhD-studenter
 • Initiering av forskningsprosjekter/industrisamarbeid
 • Utvikling av industrielle nettverk til forskning og masteroppgaver
 • Undervisning

Kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Dokumentert vitenskapelig kompetanse som professor innen relevant fagområde i tråd med stillingen og med doktorgrad innen drift og optimalisering.
 • Dokumentert kompetanse innen produksjon- og driftsledelse, styring av produksjon, industriell strategi, digitalisering, dataanalyse og industri 4.0, Lean produksjon
 • Dokumentert nasjonal og internasjonal erfaring fra forskning, utdanning og veiledning av master og PhD-kandidater innen nevnte fagområder
 • Svært gode ferdigheter (flytende) i skriftlig og muntlig engelsk
 • Svært gode ferdigheter (flytende) i skriftlig og muntlig norsk, svensk eller dansk

Det er ønskelig med:

 • Kompetanse innen datavitenskap
 • Erfaring fra forskningsledelse, herunder initiering og ledelse av forskningsprosjekt og forskningssentre
 • Erfaring med næringslivssamarbeid og internasjonal nettverksbygning

Foruten vitenskapelig kompetanse blir det lagt vekt på undervisningserfaring, pedagogisk og administrativ kompetanse. Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk.

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide i team
 • God formidlingsevne
 • Gode kommunikative egenskaper

Lønnsvilkår og informasjon

 • Stillingen innplasseres i stillingskode 1013 Professor, lønnstrinn 72 -84 (NOK 658 300 -  893 900), avhengig av kvalifikasjoner.

Informasjon til søkere

Slik søker du:

 • Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og attester.
 • Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.
 • Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.
 • Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 19/00436 til NMBU, Fakultet for realfag og teknologi, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 30.04.2019.

Kontaktpersoner

Tor Kristian Stevik
Førsteamanuensis
E-postadresse: tor.stevik@nmbu.no

Hvem er NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet?

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no