Produktutvikler - Teknolog

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. juni, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bli en del av et solid og samfunnsengasjert konsern

Franzefoss Pukk AS er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske ressurser, og vi er stadig på jakt etter dyktige medarbeidere.

Til vår nyopprettede stilling søker vi nå en produktutvikler som skal bidra til å utvikle Franzefoss Pukk AS. Vedkommende skal aktivt bidra til at våre omgivelser opplever oss som, og kjenner oss igjen gjennom vår visjon: Samfunnets beste valg!

Ditt viktigste ansvar i stillingen vil være å øke markedsmulighetene gjennom ressursutnyttelse og produktutvikling.

Du skal sikre best mulig utnyttelse av produkt, geologi, maskiner og anlegg. Kontinuerlig foreslå utvikling-, forbedringsområder- og -muligheter vil være sentralt samt å identifisere og lede FOU- prosjekt. Du vil arbeide tett med produktutviklingssjef i Franzefoss Pukk AS og ha fagansvaret for våre laboranter. Salgsapparatet og drift vil være andre viktige interne samarbeidspartnere for stillingen.

Du vil følge opp våre industrikunder sammen med salgsapparatet og hele tiden søke nye muligheter for produktutnyttelse og produktutvikling.

Du er sivilingeniør eller tilsvarende fra NTNU, er sterk på prosjektledelse og har geologikompetanse. I tillegg er det en fordel om du har asfalt kompetanse og er kyndig innen betongteknologi.

Vi forventer at du er proaktiv og nyskapende. I tillegg er du omgjengelig og trives med folk. Du arbeider målrettet og selvstendig, er analytisk og nysgjerrig, kjenner kundene og setter deg inn i markedets behov. Du trives også med deltagelse i eksterne fora og nettverk.

Stillingen rapporter til regionleder Østlandet og er en nøkkelrolle i selskapet.

Arbeidssted vil kunne variere mellom våre anlegg på Steinskogen, Lierskogen, Bondkall eller Vinterbro. Dette avtales nærmere.

Kjenner du deg igjen i det ovennevnte, og blir du motivert? Gå på "Søk stillingen", fyll ut feltene, skriv en kortfattet søknadstekst og legg ved CV. Søknadsfristen er 24.juni.

Har du spørsmål om stillingen, ikke nøl med å kontakte vår rådgiver i Assessit AS Per Gauslaa på telefon 977 75 649 / pga@assessit.no eller regionleder Franzefoss Pukk AS region Østlandet Lars Merakerås på telefon 988 87 999 / lars.merakeras@franzefoss.no.

Vi ser frem til å høre fra deg.

Assessit, et av Skandinavias ledende miljø innen executive search, lederutvelgelse og organisasjons- og lederutvikling

 

Hvem er Franzefoss Pukk AS ?

Franzefoss Pukk AS er et heleid datterselskap av familiekonsernet Franzefoss AS, som kan se tilbake på snart 100 år med suksessrik drift. Vi er en av landets fremste bergverksbedrifter og forvalter av geologiske ressurser. Vi leverer pukk, grus, sand og jord til blant annet bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor, industri og landbruk. Vi har som mål å utnytte forekomstene på en miljømessig og god måte, og bidra aktivt og på forretningsmessig basis til størst mulig etterbruk, gjenvinning, og forsvarlig deponering

Konsernet har som visjon å være Samfunnets beste valg. Våre kunder skal oppleve Franzefoss som en trygg samarbeidspartner som leverer varer og tjenester til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi skal ta våre naboer på alvor, og på best mulig måte avklare forventninger og redusere de belastningene vår virksomhet medfører. Tilsynsmyndighetene skal være sikre på at virksomheten drives innenfor lover, forskrifter og tillatelser. Vi skal være samfunnets beste valg for våre ansatte gjennom å være en trygg og sikker arbeidsplass som er inkluderende og kompetansehevende.

Vi er 490 ansatte der 34 arbeider ved hovedkontoret på Rud i Bærum.

Les gjerne mer om oss på: www.franzefoss.no, og følg oss på LinkedIn og Facebook.