Produktsjef - Teknisk prosjektsalg/rådgivning - Olje og gass/prosessindustri

Stillingsbeskrivelse

 

CHRISTIAN BERNER AS

 

 

 

 

Stillingsbeskrivelse

Christian Berner Tech Trade -konsernet - notert på Nasdaq Stockholm, har 120-års erfaring med teknisk handelsvirksomhet. Vi tilbyr kvalitetsprodukter og systemløsninger med fokus på miljøteknikk fra europeiske produsenter til industrier og kommuner i Norge og Norden for øvrig. Konsernet har cirka 150 medarbeidere i hele Norden, og en nettoomsetning på omkring 600 MSEK.

Christian Berner AS er det norske datterselskapet. Vi er i dag 18 ansatte med kontorer på Tveita i Oslo. Vi har en bred kundebase i flere industrier og bransjer herunder; offshore, fisk, prosess og kjemi, vann og avløp med mer, både i offentlig og privat sektor. Christian Berner er et sterkt merkenavn kjent for kvalitet og solid gjennomføringsevne.

Våre verdier er tuftet på åpenhet, læring og fellesskap.

Christian Berner vokser og skal styrke satsingen mot olje og gass og prosessindustri på land innenfor feltet væskebehandling. Deres teknologi og løsninger basert på pumper og filter er etterspurt i markedet. Det søkes derfor etter ny produktsjef for å ivareta eksisterende prosjekter samt videreutvikle selskapets kundeportefølje innen disse sektorene.

Som vår nye produktsjef med olje og gass/prosessindustri som bransjefokus vil du være en viktig bidragsyter i gjennomføringen og måloppnåelsen av vår strategi, med stor mulighet til å påvirke egen hverdag. Ditt ansvar vil i all hovedsak være å etablere nye og pleie eksisterende kundeforhold, samt utarbeide større salgsprosjekter. Du vil definere optimale løsninger for kundene i samarbeid med våre leverandører. Prosjektene kan spenne fra salg av enkelte stående produktleveranser til kompliserte løsningssalg. De stiller store krav til høy applikasjonskompetanse og velutviklet evne til å sette seg inn i kompliserte problemstillinger innen kjemi, mekanikk og prosess.

Stillingen rapporterer til forretningsområdesjef for Prosess og Miljø og inngår i et dynamisk team på 8 produktsjefer med hver sin spesialisering og en sterk lagånd.

Arbeidsoppgaver:

 • Pleie eksisterende kundeportefølje
 • Utstrakt nysalg
 • Markedsanalyser og aksjonsplaner
 • Utarbeide større prosjekttilbud
 • Ha overoppsyn med egne leveranseprosjekter
 • Være selskapets kontaktperson mot utvalgte leverandører

Kvalifikasjoner:

 • Høyere teknisk utdannelse, fortrinnsvis innen prosess, kjemi eller mekanikk
 • Gjerne bakgrunn fra en rolle som salgsingeniør, prosjektleder eller lignende, fortrinnsvis fra olje- og gassektoren eller kjemisk metallurgisk industrien
 • God prosessforståelse
 • Sterk kommersiell forståelse
 • Kompetent IT- og systembruker
 • God engelsk språkforståelse
 • Gode tysk kunnskaper er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Påvirkningssterk med tillitvekkende tyngde og integritet
 • Teknisk av natur og med sans for å forstå komplekse detaljer i prosesser
 • Handlekraftig og gjennomføringssterk
 • Analytiske preferanser med interesse for å lykkes med både tall og mennesker
 • Mål- og resultatfokusert
 • Strukturert og systematisk

Vi tilbyr:

 • Jobb med anerkjente kunder og leverandører
 • Sterkt og godt fagmiljø
 • Stor handlefrihet og mulighet til å påvirke egen hverdag
 • Faglige utfordringer i kontakt med stor bredde i norsk industri
 • En spennende reise i en bedrift med langsiktige mål og store ambisjoner
 • Bilordning

For mer informasjon, ta gjerne uforpliktende kontakt med Experis Executive ved Yvonne Cagnol Hveem, tlf. 976 87 020, eller Esme Lisanne den Ouden, tlf. 483 39 577.

Søknadsfristen: Snarest. Søknadene blir håndtert fortløpende.

Kontaktpersoner

Esme Lisanne den Ouden
Telefonnummer: +47 483 39 577
Yvonne Cagnol Hveem
Telefonnummer: +47 976 87 020

Hvem er Experis?

Experis is Norway’s largest consultancy and recruitment company with 850 consultants. We offer highly qualified consultants, recruiting and project solutions within the fields of Engineering, Finance and IT. Our Experis Executive Division recruits leaders and key personnel in the private and public sector. Among our clients you will find over 90 percent of Norway’s leading companies. Experis is a company in ManpowerGroup and is voted one of the world’s most ethical companies.

As a consultant in Experis, you will have instant access to a wide range of challenging positions and project assignments. With us, you can build your career and we will help you achieve your goals on short and long term through our national and global network. Visit us at www.Experis.no

www.experis.no.

Les mer om Experis og se flere ledige stillinger