Produktleder

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Landbruksnæringen er i stor forandring – man baserer stadig mer kommunikasjon og beslutningsgrunnlag på digitale løsninger. Nortura SA satser i sine digitale flater og du vil få muligheten til å være med å utvikle og foredle digitale verktøy og tjenester som tar hensyn til bondens helhetlige behov.

Du vil få produkteieransvar for Min Side som er plattformen og navet for digital tjenesteutvikling imot bonden i Nortura. Vi har store ambisjoner, og ser et stort potensial i å utvikle bedre og mer brukervennlige tjenester mot bonden for å forenkle hans eller hennes hverdag.
Produkteierrollen er ny i Nortura, og dette gir deg mulighet til å være med å forme rollen. Du vil jobbe tverrfaglig og sammen med system- og utviklingsressurser i konsernet og med eksterne partnere.

Ansvarsområder og hovedarbeidsoppgaver

 • Produkteier for Min Side og gjennom dette ha ansvar for produktstrategi og visjon, samt gjennomføring av initiativer for å realisere denne strategien
 • Kommersielt ansvar for Min Side herunder brukeradopsjon i målgruppen bestående av 18.800 bønder
 • Utarbeide og vedlikeholde utviklingsplaner for Min Side med tilhørende business case
 • I stor grad samarbeide og interagere med brukere (bonden) og ressurser på tvers av fagmiljøer i Nortura for å utarbeide gode tjenester
 • Ansvar for utviklings- og forvaltningsbudsjett
 • Pådriver for å utvikle relevante tjenester og integrasjoner i tråd med digital strategi
 • Utvikle og utnytte muligheter ny ERP-plattform gir for økt automatisering og effektivisering av interne prosesser
 • Lede og koordinere aktiviteter knyttet til Min Side
 • Bevisstgjøring, opplæring og utvikling av virksomhetsområdets digitale forståelse og kompetanse
 • Bygge opp et produktteam med interne og eksterne ressurser

Erfaring og ønskede kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning fra universitet/høyskole
 • Erfaring med og god forståelse for digital tjeneste- og produktutvikling med dokumenterte resultater
 • Forretningsteft med erfaring fra metodisk analysearbeid og utvikling av brukerreiser
 • Vant til å lede tverrfaglige team
 • Du kommuniserer godt muntlig og skriftlig på både norsk og engelsk

Krav til personlige egenskaper

 • Sterk vilje og evne til å skape fremdrift og sikre gjennomføring og resultater
 • Proaktiv, ansvarsfull, selvgående og empatisk og du tar ansvar for egen utvikling
 • Utholdende og tålmodig

Vi tilbyr

 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Uformelt og godt arbeidsmiljø

Det må påregnes noe reiseaktivitet.

Stillingen rapporterer til Leder Medlemssenter og er en del av lederteamet.

Kontaktperson: Monika Solberg, mob: 90195513

Kontaktpersoner

Monika Solberg
Telefonnummer: 90195513

Hvem er Nortura -?

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av våre mest kjente merkevarer. Vi er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder over hele landet. I Nortura jobber vi hver dag for matglede, helse og bærekraft. Vi skaper store verdier for Norge, omsetter for 23 milliarder kroner og legger igjen over 5 milliarder kroner til fellesskapet gjennom skatter og avgifter fra våre ansatte, eiere og underleverandører (samfunnsregnskap 2016). Nortura Råvare og Medlem er en enhet i Nortura SA. Enheten har ansvar for å samhandle med våre produsenter i deres husdyrproduksjon og leveranser av slakt og egg, samt ivareta en god og aktiv eierorganisasjon.