Produktekspert Informatica

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

"Det å jobbe i NAV krever høy faglig kompetanse og et ønske om å gjøre en forskjell. Nå skyter teknologiutviklingen fart og vi har høye ambisjoner for framtiden. Vi skal designe og utvikle verdens beste velferdsløsninger. Vi ser etter deg som kan tilrettelegge for dette ansvaret." Jonas Slørdahl Skjærpe, fungerende IT-direktør.

Livet er en strøm av hendelser; en person blir arbeidsledig, får ny jobb, får lønn, blir syk, blir frisk, får barn og gifter seg. Alle disse hendelsene blir registrert digitalt hos oss, og vi ønsker å bruke dem for at vi skal tilpasse oss borgeren - ikke omvendt. Vi har en ambisjon om å være i forkant, og å kunne tilby deg den tjenesten du har behov for - når du trenger det. 

Vi ønsker også å bruke disse datastrømmene til å få innsikt i hvordan arbeidsmarkedet utvikler seg eller om velferdspolitikken faktisk virker som tenkt.

Vi i NAV IT Data og Innsikt bidrar til at vi i NAV utvikler verdens beste data- og innsiktsdrevne velferdsløsninger.

I dag leverer Data og Innsikt dataprodukter som i stor grad er utviklet i veletablerte teknologier. Spekteret av dataprodukter vi tilbyr i dag er ikke tilstrekkelig tilrettelagt for fremtidens behov med tanke på selvbetjening, hastighet og mylder av bruksområder. Vi er derfor i en stor transformasjon for å øke vår gjennomføringsevne og vår evne til å hente verdi ut av våre data.

Vi trenger derfor å styrke vårt plattform-team på datavarehus.

Plattform-teamet har blant annet ansvaret for våre BI-verktøy, vurdering av verktøy, verifisering, oppsett, tuning, drift og forvaltning. Personen vi ser etter må derfor være kjent med BI; konsepter, utvikling, oppsett, tuning, drift og forvaltning av ulike BI-verktøy, og kjenne til verktøyenes styrker og svakheter. Plattform skal også bidra til å styrke våre utviklings-team, samt bistå til at teamene fungerer best mulig med verktøyene vi til enhver tid benytter.

Primært søker vi etter en person som har god erfaring på drift og teknisk forvaltning av Informatica og gjerne også SAP BO. Kjennskap til TDV, Tableau og andre BI- verktøy kan også være en fordel å ha med seg i sekken.

Tør du å skape det som betyr noe, er du definitivt den riktige for oss!

Arbeidsoppgaver

 • Du vil inngå i vårt plattform-team for datavarehus.
 • Du vil sammen med teamet ha det tekniske ansvaret for verktøy-porteføljen for datavarehuset, med særlig vekt på Informatica og gjerne også SAP BO.
 • Du vil være med å sette opp og endre miljøene vi til enhver tid trenger.
 • Du vil delta i arbeidet med kontinuerlige forbedringer i verktøyene, oppgraderinger og driftsovervåking.
 • Du vil være med på å sette standarder, best practices og rutiner i samarbeid med produktteamene.
 • Du vil være med på å evaluere nye verktøy etter hvert som behovet oppstår.
 • Du er en sparringpartner for techleadene på god bruk av verktøyet.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå enten master- eller bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning
 • Du må ha jobbet med teknisk administrasjon bl.a. oppsett, teknisk forvaltning og optimalisering av Informatica versjon 9 eller nyere i minst 2 av de siste årene.
 • Du har aktuell dokumentert erfaring med å lede/ bidra i arbeidet med vesentlige teknologiskift.
 • Du må ha aktuell erfaring med SQL.
 • Du har god muntlige og skriftlige norskkunnskaper og klarer å formidle problemstillinger til ulike målgrupper.
 • Du må ha erfaring med å jobbe i team, basert på smidige metoder og kontinuerlige leveranser.
 • Vi ønsker at du har erfaring med datamodellering.
 • Vi ønsker at du har erfaring med teknisk administrasjon av og utvikling i SAP BO 4,2.
 • Vi ønsker at du har erfaring som ETL-utvikler i Informatica fra minst 2 av de siste årene.
 • Vi ønsker at du har erfaring som ledende prosjektmedarbeider, f.eks. som" Tech lead".

Egenskaper

 • Du brenner for kompetansedeling og er faglig sterk, nysgjerrig, og sulten på å lære mer.
 • Du samarbeider godt med andre for å finne den gode, enkle løsningen i et komplekst systemlandskap og gjennomfører det.
 • Du kan se en problemstilling fra flere perspektiver.
 • Du tar initiativ og er resultatorientert.

Vi tilbyr

Stillingsbrøk: 100%

Det vi mener er i ferd med å bli Norges mest spennende miljø for utviklere med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget. Stilling som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsnivå kr. 524 200 til kr. 848 000. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Marit Flenstad Kruse
Telefonnummer: (+47) 902 27 322
Kjell Arne Hansen
Techlead Team Sykefravær
Telefonnummer: 917 24 196
Knut Sletten
Teknisk ansvarlig BI Plattform
Telefonnummer: 909 10 820
Tommy Jocumsen
Kontorsjef Plattform
Telefonnummer: 930 13 645

Hvem er NAV?

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver

Vi ønsker en arbeidsplass preget av mangfold, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. NAV er IA-virksomhet og vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for dette