Produkt spesialist Office 365

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 22. oktober, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

I NAV har vi store ambisjoner. Vi leverer løsninger til 2,8 millioner mennesker og forvalter kjernesystemene i et av verdens beste velferdssamfunn. Nå står vi i en omfattende digital transformasjon som krever nye veier til mål. Vi styrker egen spisskompetanse og kapasitet på strategisk viktige områder, og tar større eierskap til utviklingsarbeidet. Vil du bli med å sette standarden for utvikling og drift av NAVs tjenester og løsninger? Nå har du muligheten. - Jonas Slørdahl Skjærpe, IT-direktør
 
Du vil inngå i vårt Office 365-team, som skal hjelpe NAV i sin skysatsing og med governance av Office 365-platformen. Du vil være med å forme den nye digitale arbeidsplassen i NAV, der SharePoint Online, Teams og Office 365 Groups har sentrale roller.

Arbeidsoppgaver

 • Din rolle vil være å bidra med spissmompetanse i forbindelse med utvikling, vedlikehold og drift av vår Office 365-plattform
 • Du og teamet vil ha ansvaret for utvikling, leveranse og løpende forbedringer
 • Dere får de verktøyene du og teamet mener er best egnet for oppgaven.
  Du skal være med å videreutvikle vårt sterke fagmiljø
 • Du vil få store faglige utfordringer og muligheter til å bidra til at de ansatte i NAV samhandler på en effektiv og framtidsrettet måte
 • Du vil jobbe med: Office 365 Groups, SharePoint Online, Teams, Yammer, Azure AD, Azure Information Protection (AIP), PowerShell og relaterte systemer

Kvalifikasjoner

 • Du må ha høyere relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, enten master- eller bachelor-nivå. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning
 • Du må ha teknisk og praktisk erfaring med Office 365-platformen og store Microsoft-miljø i minimum de siste 2 årene
 • Du må ha erfaring med automatisering/scripting i PowerShell
 • Du bør ha erfaring med å jobbe i team basert på smidige metoder
 • Du bør kunne vise til gode resultater i ditt arbeid
 • Du må ha gode engelsk- og norskkunnskaper
 • Vi ønsker at du har erfaring med Sharegate, Microsoft Graph, PowerApps, Flow og SharePoint utvikling.

Personlige egenskaper

 • Du brenner for kompetansedeling og er faglig sterk, nysgjerrig og sulten på å lære mer
 • Du samarbeider godt med andre for å finne gode, enkle løsninger i et komplekst driftsmiljø
 • Du kan se en problemstilling fra flere perspektiver
 • Du tar initiativ og er resultatorientert

Vi tilbyr

 • Du får jobbe med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget
 • Stilling som rådgiver stillingskode 1434 eller seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsnivå kr. 583.900 til kr. 765.100. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2 %)
 • Sommertid (7 timer inkl. lunsj) og mulighet for å opparbeide fleksitid
 • Bedriftsidrettslag med aktiviteter fra bordtennis til klatring
 • Godt utstyrt trimrom
 • 3 husband og 1 kor
 • Hytteforening med hytte og leilighet på fjellet

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må du begrunne anmodningen om unntak. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Ole Erik Dammen
Seksjonsleder
Telefonnummer: +47 913 97 645

Hvem er NAV?

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. I lys av inkluderingsdugnaden oppfordrer vi personer med nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger.