Produksjonsplanlegger - Energidisponering

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. oktober, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Eidsiva Vannkraft AS

Vi har en stilling ledig som produksjonsplanlegger i seksjon Energidisponering. Seksjonen har ansvar for handel i de fysiske kraftmarkedene og produksjonsplanlegging av kraftverkene Eidsiva Vannkraft AS er operatør for. Seksjonen består av 5 medarbeidere og ligger i avdeling Energiforvaltning. I tillegg til seksjon Energidisponering består avdelingen av seksjonene Hydrologi og Kraftsentralen. Hydrologi ivaretar hovedfunksjoner innenfor vassdragsdrift i Glomma og Lågenvassdraget. Kraftsentralen har ansvar for drift og overvåking av kraftverkene.

Det er en spennende tid i bransjen med høy endringstakt i rammebetingelser og markeder vi opererer i. Vi søker en engasjert og samarbeidsorientert medarbeider som ønsker å ta del i denne utviklingen.

Arbeidsoppgaver:

 • Kortsiktig og langsiktig produksjonsplanlegging
 • Handel i markeder for fysisk engrosomsetning av energi
 • Analyseoppgaver tilknyttet seksjonens ansvarsområde
 • Bidra til videreutvikling av seksjonens modellverktøy
 • Delta i vaktordning

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdannelse på masternivå innen energi og miljø, elkraft eller andre relevante fag
 • God IKT-kompetanse
 • Kjennskap til kraftbransjen og produksjonsplanlegging er en fordel
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Personlige egenskaper:
 • Gode analytiske ferdigheter
 • Engasjert og selvgående
 • Gode samarbeids - og kommunikasjonsevner
 • Kunne ta beslutninger under usikkerhet og tidspress
 • Godt humør

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø

Kontaktpersoner

Anne Gunn Kraabøl
Leder avdeling Energiforvaltning
Mobil: 915 41 460
Stein Andresen
Leder seksjon Energidisponering
Telefonnummer: 909 88 107

Hvem er Eidsiva Vannkraft AS -?

Eidsiva er Innlandets regionale energiselskap, som er eid av 27 kommuner og de to fylkeskommunene i Hedmark og Oppland. Eidsiva utvikler fornybar energi fra regionens egne ressurser: Vann, biomasse, avfall og vind. 

Eidsiva er en betydelig aktør for regional utvikling i Innlandet. Selskapet har 1000 ansatte fordelt på kontorer og oppmøtesteder i hele regionen. Omsetningen er på ca. fire milliarder kroner.

Eidsiva Vannkraft produserer ren, fornybar vannkraft fra 21 heleide og 26 deleide vannkraftverk og har ansvaret for drift og vedlikehold av til sammen 48 kraftverk. Samlet produksjon er ca. 7,7 TWh. Eidsiva Vannkraft har 165 ansatte.