Produksjonsplanlegger Ål

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ål i Hallingdal ligger langs Bergensbanen og RV7 midt mellom Oslo og Bergen.

Ål byr på storslått natur med milevismed skiløyper om vinteren. Om sommeren kandu sykle, gå tur i fjellet, fiske i et godt fjellvann, bade eller finne på myannet spennende.

Ål er kjent for sitt rike kulturliv. I Kulturhuset, Hallingdalsstorstugu, kan du oppleve folkemusikk, dans, kino og kunstutstillinger.

Hos Driftsleder på Ål er det ledig en stilling som produksjonsplanlegger.  Produksjonsplanlegger har ansvaret for å planlegge og gjennomføreproduksjonen. Avdelingen har ca. 30 medarbeidere,fordelt på fagene linjen, elkraft og signal. Driftslederens team består avanleggsleder, produksjonsplanlegger, samt høyt kompetente medarbeidere.

Er du den vi leter etter?

 • Du liker å planlegge fremdrift og produksjon.
 • Du liker å samkjøre aktiviteter på tvers avfag og geografi.
 • Du liker praktisk tilrettelegging avarbeidsoppgaver, herunder utarbeide og koordinere ressursutnyttelse.
 • Du liker å sørge for et godt tverrfaglig samarbeidfor best mulig utnyttelse av de samlede ressursene.

Stasjoneringssted er Ål og stillingen rapporterer til Driftsleder.   

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge arbeid/oppdrag
 • Gjennomføre bestillinger
 • Utarbeide fakturaunderlag
 • Fordele personell, maskiner og utstyr
 • Utarbeide tilbud på mindre aktiviteter
 • Lage arbeidsplaner og samhandle mot sportilgangskoordinator

Andre oppgaver kan tillegges stillingen

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning eller teknisk fagskole
 • Lang erfaring kan kompenserer for utdanningskravet
 • Planleggingskompetanse
 • Kontraktsforståelse
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

Personlige egenskaper

 • Vi søker en dyktig og målrettet kollega som arbeider nøyaktig, sikkert og systematisk.
 • Du er selvgående og har høy gjennomføringsevne, samarbeider godt og kommuniserer tydelig.
 • Vi legger vekt på lojalitet i forhold til  våre etiske retningslinjer  som er åpen, respektfull, engasjert og nyskapende.

Vi tilbyr

 • En unik mulighet til å bidra i utviklingen av et spennende selskap.
 • Utfordrende og samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Gode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekst.

Kontaktpersoner

Oddgeir Stolen
Telefonnummer: 916 50 131

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillinger