Produksjonsleder Signal/Tele og automasjon T-bane

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Sporveien jobber innenfor en av Norges store vekstnæringer og behovet for våre tjenester og leveranser vokser i takt med befolkningsutvikling og miljøutfordringer. Vi skal være fundamentet i en grønn byutvikling og vi vil gjøre kollektivtrafikk til innbyggernes naturlige førstevalg.

Vi søker deg som har faglig relevant kompetanse og et sterkt engasjement, pågangsmot og iver til en spennende rolle der du har stor påvirkning i et fagområde som er i en rivende utvikling. T-banen er i ferd med skifte ut eksisterende signalanlegg med et nytt system basert på CBTC (communication based train control) teknologi.

Som Produksjonsleder vil du ha personalansvar og overordnet ledelse av vår produksjons-avdeling med 26 medarbeidere fra fagområdene signal og tele/automasjon.  Stillingen rapporterer til banesjef og inngår i dennes ledergruppe.

Arbeidsoppgaver:

 • Operativ planlegging og ressursallokering som sikrer optimal gjennomføring av den produksjon som til enhver tid er avtalt.
 • Oppfølging av personalet i enheten, herunder ivaretakelse av HMS for alle medarbeidere i enheten, og at medarbeiderne har riktig kompetanse og gis nødvendig opplæring.
 • Sikre at det løpende er tilgjengelig korrekt underlag og nødvendige ressurser for det enkelte arbeidsoppdrag – herunder planer/tegninger/spesifikasjoner/instrukser, mannskaper, materiell, maskiner og utstyr, evt. nødvendig tilgang til anlegg/spor m.m.
 • Følge opp produksjonen med hensyn til framdrift, kvalitet, ressursbruk, økonomi og tilhørende leveransedokumentasjon i IFS.
 • Sikre korrekt registrering av timebruk for mannskaper og maskiner i IFS, følge opp underleverandører samt godkjenne attesterte timelister og fakturagrunnlag fra egne og innleide mannskaper og leverandører.
 • Løpende rapportering til banesjef.
 • Virksomhetsplanlegging, budsjettering og utarbeidelse av tilbudsgrunnlag.
 • Følge opp at medarbeidere/arbeidslag har rutiner, verktøy, utstyr og kompetanse som fullt ut ivaretar krav og hensyn til trafikksikkerhet – både for egne medarbeidere og for evt. innleide mannskaper/underleverandører som følges opp av produksjonsleder.
 • Løpende utvikle/vedlikeholde en trafikksikkerhetskultur blant alle medarbeiderne.
 • Følge opp avdekkede avvik i egen enhet, og melde/utbedre registrerte avvik.
 • Særskilt ansvar for å påse at sikkerhetskritiske (S-merkede) leveranser blir prioritert og gjennomført.
 • Særskilt ansvar for å sikre at utført arbeid oppfyller alle krav til trafikksikkerhet.

Kvalifikasjoner:

 • Bachelor i et relevant fagområde sammen med Ledelseskompetanse og helst sammen med et relevant fagbrev - erfaring fra relevant fagområde med variert erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • God kunnskap i bruk av IT-verktøy
 • Du har meget gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig
 • Det er viktig at du har ledererfaring og vet hvordan du skaper gode relasjoner i team
 • Du har gjerne erfaring fra planlegging av vedlikehold og fra driftsorganisasjoner
 • Erfaring fra utførelse og/eller ledelse av montasjearbeid
 • Praktisk økonomiforståelse

Personlig egenskaper

For å lykkes som leder i denne rollen må du ha en evne til å se dine medarbeidere og utnytte potensialet i hver enkelt. Du trives med operativ ledelse med høyt tempo i et fagområde i stor utvikling.  Du er stabil, pålitelig, nøyaktig og veloverveid.      Du ser muligheter og er nysgjerrig i forhold til våre felles utfordringer og har et sterkt ønske om å drive oss fremover og se nye løsninger. Du har evnen til å skape entusiasme både rundt endringer og i eksisterende systemer. For å få til et godt samarbeid er vi avhengig av at du kan skape samarbeid på tvers av fagområder, har godt humør og har fokus på å motivere, utvikle og lede gjennom andre. Du er god til å kommunisere et tydelig budskap og samarbeider godt med andre på tvers av fagområder.

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig rollemodell og kulturbærer av dette. Som leder i Sporveien forventer vi at du er engasjert, endringsorientert og profesjonell.

Hvorfor Sporveien:

 • Sporveien er en samfunnsviktig arbeidsgiver med stor betydning for miljøet, bylivet og kollektivtrafikken. Vi ønsker å tilrettelegge for et grønnere samfunn, og jobber for å levere mest mulig kollektivtrafikk for pengene slik at flest mulig lar bilen stå, og heller reiser kollektivt
 • Et godt arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige kollegaer og fagmiljøer, som legger vekt på trivsel, mangfold og humor
 • Gode muligheter for videreutvikling og kompetanseheving, og et stort internt jobbmarked
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
 • Trimrom, treningsstøtte og bedriftsidrettslag

Det er viktig at du kan identifisere deg med våre verdier; Pålitelig, Engasjert og Samhandlende og kan være en tydelig kulturbærer av dette.

Vi er stolte av vårt mangfold blant våre ansatte og ønsker søkere uavhengig av kulturell bakgrunn, kjønn og alder. Vi er underlagt offentlighetsloven. Dette innebærer at offentlige søkerlister vil bli utarbeidet (§ 25). Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom Semac AS.

Søknad og CV sendes via vårt elektroniske rekrutteringssystem innen 28. april.

Kontaktpersoner

Bjørn Schulstock
Banesjef T-banen
Telefonnummer: 95832738
Thor Georg Sælid
Banesjef T-banen
Telefonnummer: + 47 920 44 377

Hvem er Sporveien?

Sporveien er Norges største leverandør av kollektivtransport målt i antall reiser. I datterselskapene Sporveien Trikken AS, Sporveien T-banen AS og Unibuss AS ble det i 2016 gjennomført mer enn 250 millioner enkeltreiser. 

Hele konsernet har om lag 3500 ansatte og omsetter årlig for 4,4 milliarder kroner. Sporveien eier, drifter, bygger ut og vedlikeholder infrastruktur som benyttes til T-bane og trikk, og forvalter en betydelig eiendomsmasse. Konsernet har også ansvar for vedlikehold av trikker og t-banevogner. Sporveien eier datterselskapene Bussanlegg AS og Sporveien Media AS. Sporveien er 100 prosent eid av Oslo kommune.

Sporveien opererer i et marked som er i sterk vekst. Økt miljøfokus og en betydelig befolkningsvekst i Oslo og Akershus i årene som kommer, gjør at Sporveiens tjenester er viktigere og mer etterspurt enn noen gang. Hovedkontoret ligger i moderne og nyoppussede lokaler på Tøyen i Oslo.