Produksjonsjef Region Nord

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Region Nord-Norge er en del av forretningsområdet Produksjon i Statkraft, med ansvar for vann- og vindkraftanlegg i Nordland, Troms og Finnmark. Anleggene i regionen blir driftet av tre kraftverksgrupper, i samarbeid med produksjonsavdelingen og teknisk og administrativ stab. Produksjonsavdelingen har som hovedoppgave å styre og overvåke regionens kraftverk fra vår driftssentral i Korgen, som representerer en samlet produksjon på 12,5 Twh.

Produksjonssjefen leder og videreutvikler den regionale avdelingen for produksjon og vassdrag og er ansvarlig for vassdragsmanøvreringen. 

Arbeidssted er Korgen i Hemnes kommune.

Din rolle:

 • Sørge for at regionens produksjonsanlegg blir utnyttet på en best mulig måte og bidra til optimalisering av vår totale produksjon innenfor tekniske og juridiske rammebetingelser og gjeldende strategier
 • Utvikle HMS-arbeidet i avdelingen og sikre tilstrekkelig risikoforståelse og gode HMS-resultater, inkludert ytre miljø
 • Følge opp gjeldende konsesjonsvilkår og aktiv deltakelse i tiltak rettet mot revisjon og fornyelse av manøvreringsreglement
 • Håndtere beredskapssituasjoner i tråd med gjeldende planverk
 • Utvikle og tilpasse organisasjonen din, og også legge til rette for medarbeidernes opplæring og videreutvikling
 • Delta i regional ledergruppe og bidra til utvikling av hele regionen

Din profil:

 • Relevant utdannelse på Bachelor- eller Masternivå
 • Ledererfaring, helst fra energibransjen eller annen relevant industri
 • Høy integritet og etiske verdier
 • God HMS forståelse og engasjement
 • Forretningsorientert og interesse for kraftverksdrift
 • Resultatorientert med evne til å drive kontinuerlig forbedring
 • Interesse og evne til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy
 • Utmerket relasjonskompetanse med evne til nettverksbygging og samarbeid
 • Inspirerer til samarbeid gjennom involvering, raushet og godt humør
 • Utmerkede kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • Førerkort klasse B

Statkraft tilbyr:

 • Faglig og personlig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetanse og nyskaping
 • Mangfold med tanke på kjønn, alder og kulturell bakgrunn
 • Konkurransedyktige vilkår og gode velferdsordninger

 

 

Tidsavgrensede oppdrag og reisevirksomhet på anlegg og lokasjoner i/utenfor regionen må påregnes.

 

Statkraft forvalter kritisk infrastruktur og-tjenester i flere land. Søker må derfor være egnet for sikkerhetsklarering og -autorisasjon.

Kontaktpersoner

Dag Smebold
Telefonnummer: +47 95920223

Hvem er Statkraft?

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 3600 ansatte i 16 land.