Product Manager IT

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 20. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bane NOR er ansvarlig for utviklingen og driften av et felles system for avregning av energi til togselskapene på vegne av jernbaneforvaltningen i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Sveits, Nederland og Belgia. Dette er organisert i det europeiske partnerskapssamarbeidet Eress. Løsningene som leveres fra Eress (avregningssystemet Erex) er teknologisk, systemmessig og konseptuelt banebrytende, og åpner for helt nye muligheter inne måling, avregning, oppfølging og effektivisering av energiforbruk for tog. For mer informasjon se www.eress.eu. Eress har vakt betydelig interesse i Europa. Ambisjonen er at Eress skal etableres i flere europeiske land. Videreutvikling og ytterligere utbredelse av systemet medfører behov for styrking av organisasjonen med en Product Manager for avregningsystemet Erex.

 

Arbeidsoppgaver

 • Du skal styrke Eress organisasjonen innenfor IKT fagområdet og bidra til at vi når våre mål
 • Du vil ha ansvar for vår overordnede produktstrategi
 • Du vil lede produktrådet i Eress (Product Management Board)
 • Du er det forretningstekniske bindeleddet mellom Eress partnerskapet og våre leverandører
 • Du har ansvar for å lede Erex produktstrategifora, motta endringsønsker/innspill og iverksette konseptanalyser løpende i samarbeid med leder for Eress, for å sikre en optimal produktportefølje
 • Du vil eie, videreutvikle og forvalte prosjektmodellen, og sikre grensesnittene mellom produktstrategi og systemutvikling
 • I en kompleks virksomhet er du ansvarlig for å utarbeide grunnleggende prinsipper, konsepter og løsningsforslag for utvikling av avregningssystemet Erex
 • Du skal sørge for et helhetlig syn på IKT på tvers av funksjonelle skiller og teknologiske plattformer, samt bidra til standardisering

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • IKT utdanning på universitets eller høyskolenivå, fortrinnsvis mastergrad
 • Du har flere års erfaring og kan vise til dokumenterte resultater fra IKT-utviklingsprosjekter, programvareutvikling- og design, samt arbeid med system- og løsningsarkitektur
 • God kunnskap og erfaring fra arbeid med forretningsanalyser, datamodellering, prosjektmetodikk er en forutsetning
 • Innsikt og erfaring fra rammeverk som for eksempel Prince2, TOGAF og ITIL
 • Erfaring fra å lede endringsprosesser, samt internasjonalt arbeid vil vurderes som en fordel

 

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på at du arbeider selvstendig, er resultatorientert, initiativrik og har gode samarbeidsevner. Dessuten arbeider du strukturert og effektivt, tillegg til å være selvgående. Du må ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i både engelsk og norsk.

 

Vi tilbyr

 • Et profesjonelt, hektisk og godt arbeidsmiljø
 • Faglig utfordrende arbeidsoppgaver innenfor et område i utvikling
 • Internasjonale arbeidsoppgaver
 • Sentralt beliggende arbeidsplass på Stortorvet 10 i Oslo sentrum
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Betalt overtid og fleksible arbeidstidsordninger

Kontaktpersoner

Dyre Martin Saxrud Gulbrandsen
Telefonnummer: 91655640

Hvem er Bane NOR?

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Bane NORs formål er å sørge for tilgjengelig jernbaneinfrastruktur og effektive og brukervennlige tjenester, inkludert knutepunkts- og godsterminalutvikling. Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering. Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR og se flere ledige stillingerSe videopresentasjon