Problem Manager

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 14. januar, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bank- og finansnæringen er i rask utvikling. Ny teknologi og nye aktører driver løsningene fremover. Dette gjør at Eika satser tungt på å utvikle nye løsninger for våre lokalbanker og produktselskaper. Eika Gruppen IT er den sentrale IT funksjonen som bistår bankene med innkjøp, prosjektgjennomføring, samt forvaltning og drift av felles løsninger som implementeres for alle banker. Eika Servicesenter (ESS) er en del av IT og yter service og support til medarbeidere i Eika Alliansen. ESS håndterer henvendelser på fagsystemer, selvbetjente løsninger og utøver IT-support for konsern- og bankmedarbeidere.

Vi ønsker deg som kan styrke og utvikle vårt arbeid rundt problem management og proaktive tiltak. 

Eika har en portefølje av IT-systemer i stadig utvikling der kombinasjoner av interne og eksterne systemer bygger opp tjenester og verdikjeder. I Eika ønsker vi nå å utvikle vårt arbeid med problem management og ønsker å ansette en problem manager. Vår bransje er inne i en fase med stor utvikling i tjenester og tjenestetilgjengelighet, og vi ser at kompleksiteten i tjenester og verdikjeder øker.
Som problem manager i Eika vil du få en meget sentral rolle i videreutvikling av en problem prosess som både dekker leveranser fra interne avdelinger og eksterne leverandører, for så vel egenutviklede systemer som tjenester levert fra tredjeparter. 

Vi ser etter deg som gjennom tett oppfølging av prosessenes brukere, samhandling med tilknyttede prosesser og forbedringsarbeid på tvers av disse kan bidra til stabil drift og smart forvaltning av våre tjenester. Stillingen vil inngå i Avdeling Støttefunksjoner ved ESS og rapportere til dens leder. ESS er lokalisert på Gjøvik og stillingen vil medføre noe reising til Eikas hovedkontor i Oslo og våre leverandører.

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen skal styrke avdelingens kapasiteter innen
 • Være drivende for organisasjonens arbeid med problem management. Ha en aktiv rolle i arbeid med å identifisere svakheter, utfordringer, feilkilder og proaktive tiltak samt være en pådriver for forbedrings- og oppfølgingsarbeidet generelt både internt og hos leverandører.
 • Fasilitere og delta i møteplasser relevante for prosessen, både internt og med eksterne aktører
 • Samhandle med tilstøtende prosesser, støtte disse ved behov
 • Utvikling, oppfølging og dokumentasjon av Eikas problem prosess, både internt, overfor samarbeidspartnere og leverandører. Ansvar for rapportering for prosessene til ledelse.

Kvalifikasjoner

 • Ingeniør/Bachelor innen IT fag eller liknende
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Dokumentert erfaring med problem management eller relaterte prosesser
 • Erfaring innen drift og/eller forvaltning av IT-systemer, gjerne underlagt myndighetskrav for databehandling

Utdanning

 • Høyskole/Universitet, Diplom/Bachelorgrad
 • IT

Egenskaper

 • Faktafokusert med gode kommunikasjonsevner skriftlig og muntlig
 • God på samhandling, koordinering og bred involvering
 • Strukturert, pliktoppfyllende, selvgående og lærenem

Vi tilbyr

 • Stillingsbrøk: 100%
 • En organisasjon i kontinuerlig utvikling med ambisiøse mål.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt miljø med entusiastiske og dyktige kolleger.
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsordninger.
 • Gode sosiale ordninger som gunstige lånebetingelser og forsikringsordninger.
 • Moderne lokaler på Gjøvik med kantineordning
 • Tilgang til ferieleilighet i Marbella, Nice og Kvitfjell.
 • Spennende og varierte aktiviteter gjennom bedriftsidrettslaget i Eika.
 • I Eika vil du dele vårt grunnleggende mål og ambisjon om å styrke lokalbanken og relasjonen til nær en million trofaste kunder. Sammen skal vi bidra til å sikre sterke og omsorgsfulle lokalbanker, som er en drivkraft i lokalsamfunnet.
 • Miljøet i Eika preges av våre interne verdier som profesjonell, kundeorientert og lagspiller. Vi er opptatt av en god balanse mellom arbeid og privatliv og tilbyr ulike aktiviteter innen kultur og idrett.
 • Vi forventer at kandidater som søker på våre stillinger har en ryddig økonomi og orden i egen dokumentasjon. Som en del av finansbransjen er Eika Gruppen opptatt av at deres ansatte har høy personlig integritet og etisk atferd.
 • Under ansettelsesprosessen vil det kunne bli foretatt en bakgrunnssjekk tilpasset stillingens karakter.
 • Søkere med utenlandsk høyere utdanning bes å legge ved bekreftelse på NOKUTs generelle godkjenning. Krav om å fremvise gyldig pass og original dokumentasjon ved intervju.

Kontaktpersoner

Ivar B. Aaen
Incident Manager
Mobil: 974 16 756

Hvem er Eika Gruppen AS?

Dette er Eika Gruppen og Eika Allianse

Eika Alliansen består av 68 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er, skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, mer enn 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder. 

For mer informasjon - www.eika.no