Proaktiv utvikler med ambisjoner

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 04. mars, 2020. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

NAV forvalter en stor del av velferdsstaten -  vi snakker om omtrent en tredjedel av statsbudsjettet. Fordi velferdsstaten er i konstant endring, må systemene som understøtter den være endringsdyktige. Og endringsdyktig software stiller en rekke krav til oss.

Riktig teknologi er viktig, men ikke nok - vi må velge en arkitektur som optimaliserer for endringsdyktighet (les: low coupling), og ikke minst - vi må organisere oss slik at teamene kan jobbe autonomt (les: high Cohesion) rundt brukerbehov i det vi kaller produktområder. Dette er ganske omfattende endringer. Denne videoen oppsummerer hva vi har gjort så langt.

Teknisk sett er det Java og Kotlin som regjerer på serversiden, men vi har også andre teknologier. Vi bruker React og Vue for frontend med NAV sitt eget designbibliotek. VI kjører på Kubernetes via vår applikasjonsplattform

Vi kommuniserer via Apache Kafka og Rest, og monitorerer applikasjonsspesifikke metrikker via Prometheus og nyter synet av dem i Grafana. Vi ønsker at mest mulig av koden vi skriver ligger åpent tilgjengelig på GitHub.

Vi vil gjerne høre fra deg som er en utvikler som mener den beste måten å møte fremtiden på er å skape den selv. Blir du med?

Arbeidsoppgaver

 • Din hovedoppgave vil være back-end og/eller front-end utvikling av applikasjoner innen teamets domene.
 • Du vil sammen med teamet ha det tekniske ansvaret for applikasjonsarkitekturen og kontinuerlig forbedre denne over tid.
 • Du vil sammen med teamet ha ansvaret for livsløpet for applikasjonene.
 • Du skal bidra til å utvikle de nye applikasjonene med en endringsdyktig arkitektur.
 • Du skal bidra til at løsninger kommer over på vår nye plattform som baserer seg på blant annet mikrotjenester, Kafka, Kubernetes og Docker.
 • Du skal være med å videreutvikle vårt sterke fagmiljø.
 • Du vil få store faglige utfordringer og muligheter til å utforme sentrale IT-løsninger i Norge.

Kvalifikasjoner

 • Du må ha relevant utdanning på høyskole/universitetsnivå, enten master eller bachelor. Relevant arbeidserfaring kan erstatte manglende utdanning.
 • Du må ha erfaring fra moderne software-utvikling med fokus på kontinuerlige leveranser.
 • Du må ha jobbet med relevant Java/Kotlin og/eller Javascript-utvikling i minimum de siste 1-3 årene.
 • Du må være kvalitetsbevisst i din produktutvikling med hensyn på modellering (DDD), "clean code", overvåkning og testing.
 • Du må ha erfaring med å jobbe i team som utvikler i en smidig tilnærming og må kunne vise til gode resultater i dette arbeidet.
 • Du må ha gode norskkunnskaper.

Vi ønsker at du har jobbet med relevant Java/Kotlin og/eller Javascript-utvikling i minst 5 år og har erfaring som ledende utvikler for eksempel som "tech lead".

Vi ønsker at du har erfaring med "cloud native" applikasjonsarkitektur.

Personlige egenskaper

 • Du brenner for kompetansedeling og er faglig sterk, nysgjerrig og sulten på å lære mer.
 • Du samarbeider godt med andre for å finne den gode, enkle løsningen i et komplekst systemlandskap, og gjennomfører det.
 • Du kan se en problemstilling fra flere perspektiver.
 • Du tar initiativ og er resultatorientert.
 • Du ønsker å gjøre en forskjell.

Vi tilbyr

 • Det vi mener er i ferd med å bli Norges mest spennende miljø for utviklere, med meget engasjerte, motiverte og dyktige medarbeidere som brenner for faget.
 • Fast stilling som rådgiver i stillingskode 1434 eller seniorrådgiver i stillingskode 1364, lønnsnivå kr 513 600 til kr 860 300. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • God pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse (fra lønnen trekkes 2%).
 • Sommertid/vintertid (7 timer/7,5 timer inkl. lunsjtid) og mulighet for å opparbeide fleksitid.
 • Bedriftsidrettslag med ulike aktiviteter og et godt utstyrt trimrom.
 • Hytteforening med muligheter for å leie hytte eller leilighet på fjellet.

Generell informasjon 

NAV er en inkluderende arbeidsplass som er preget av mangfold. Vi ønsker at alle kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det. Vi oppfordrer personer med nedsatt funksjonsevne og/eller "hull i CV" om å søke jobb hos oss. De er en verdifull arbeidskraftressurs som NAV trenger. Søkere som tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, gjøres oppmerksom på at denne opplysningen kan bli brukt til statistikkformål ifm. regjeringens inkluderingsdugnad dersom vedkommende blir ansatt.

Det gjennomføres forsøk med anonyme søknader i staten. Forsøket skal dokumentere om bruk av anonyme søknader fører til at flere innvandrere innkalles til jobbintervju og tilbys stilling hos statlig arbeidsgiver. Anonymiseringen av søknader skal gjelde den første utsilingsfasen av aktuelle kandidater som er aktuelle for intervju. Forsøket evalueres av Difi, som behandler anonyme opplysninger om ansettelsesprosessen. Det blir utarbeidet statistikk over resultatet av forsøket. Opplysninger om enkeltpersoner vil ikke bli utlevert til andre i forbindelse med forsøket og evalueringen, men reglene om innsyn i offentlig søkerliste og utvidet søkerliste gjelder.

Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste må dette begrunnes. Se feltet for spesiell vurdering under utfylling av CV. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kontaktpersoner

Bjørn Frode Kvernstuen
Techelad Team Persondataløsningenog Datakatalogen
Telefonnummer: 940 58 685
Mads Sungot Lundemo
Techlead Team Persondataløsningen
Mobil: 922 04 804
Marit Flenstad Kruse
Kontorsjef NAV IT Data og Innsikt
Mobil: 902 27 322

Hvem er NAV?

NAV (arbeids- og velferdsforvaltningen) leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver.