Praktisk tunnelforvalter / brannvernleder sør

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Drift og vedlikehold sør består av 84 medarbeidere fordelt på stab og fire seksjoner, og dekker hele det geografiske området Vestfold og Telemark og Agder.  Stillingen er plassert på seksjonen Drift sør, med 30 medarbeidere som er stasjonert på kontorstedene Notodden, Tønsberg, Skien, Arendal og Kristiansand.

Seksjonen er prosjektorganisert, og vi tilbyr et sterkt fagmiljø og spennende arbeidsoppgaver i et trivelig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi er gode på å gi ansvar og tillit til den enkelte og du vil bli en del av et godt faglig felleskap. Nå er vi på jakt etter en ny person som kan bli med oss på vegen videre.

Vi har ledig stilling som praktisk tunnelforvalter og brannvernleder for område sør, som omfatter alle tunneler i Agder. Du vil få en viktig rolle for å påse at vi ivaretar myndighetskrav for tunnelene på riksveger i område sør.

Kontorsted på et av våre kontorsteder etter avtale.

Arbeidsoppgaver

Du skal jobbe med tunnelforvaltning sammen med praktisk tunnelforvalter i Vestfold og Telemark, og da med vekt på sikkerhet i tunneler. Område sør har ansvar for 101 tunneler, herav 46 med lengde over 500 meter. Disse er klassifiserte som særskilte brannobjekt og underlagt kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

Arbeidsoppgaver vil være å: 

 • ivareta tunnelforvalteransvaret for alle tunneler innenfor arbeidsområdet, med hjemmel i tunnelforskriften, brannlov mm.
 • være aktiv med på det forberedende arbeidet, og bistå i utarbeidelsen av søknad om sikkerhetsgodkjenning før byggestart, før åpning og etter periodiske inspeksjoner som krev større tiltak i tunnelene.
 • bistå ved rehabilitering/oppgradering i utarbeidelse av tiltaksplaner i nært samarbeid med utbygging.
 • oppdatere dokumentasjon av tilstanden til tunnelene gjennom å følge opp planlegging og gjennomføring av inspeksjonsprogram.
 • samarbeide med nasjonale myndigheter slik at vi har oversikt og kontroll på tilstand og nødvendige tiltak for å sikre trygg og tjenlig trafikk i tunnelsystem
 • tilrettelegge, gjennomføre og evaluere øvelser og opplæring av aktuelle brannvesen som brannvernleder. Rapportering i forhold til kravene i forskriften, branner, branntilløp og alvorlige personulykker i tunnel.
Kvalifikasjoner

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum 3 år, innenfor aktuelle fagområde iht. arbeidsoppgavene.

For kandidater med sterk og allsidig praksis fra aktuelle fagområde, eller annen relevant utdanning og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.

Førerkort kl. B er et krav. 

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi vil videre legge vekt på at du har: 

 • erfaring fra brannforebyggende arbeid innen samferdselssystem eller har arbeidet med sikkerhet, beredskap eller risikostyring i andre sammenhenger
 • kjennskap og erfaring med elektriske installasjoner innen industri og samferdsel, i fagområde drift og vedlikehold.
 • kunnskap om relevante lover, forskrifter og regelverk
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne, samt gode datakunnskaper
 • personlige egenskaper som evne til samarbeid, evne til å jobbe strukturert, selvstendighet, initiativ, kreativitet og godt humør.
Vi tilbyr:
 • spennende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø
 • lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk
Annet om stillingen

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring i Jobbnorge. Vi ber også om at du vedlegger relevante vitnemål og attester. Legg gjerne ved CV, dersom du ønsker det .

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til seksjonssjef  Ingmar Ulvenes tlf. 90734113

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. 

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger