Praktisk ingeniør/driftsingeinør innen VVS/automasjon

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 03. februar, 2019. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Vi søker deg som ønsker en spennende og utfordrende stilling i et arbeidsmiljø preget av høy faglig kvalitet, høyt arbeidstempo og der du får god kjennskap til sykehusdrift. Sykehuset har i dag en driftsingeniør innen bygg. Vi ønsker å utvide vår arbeidsstokk med en ingeniør innen fagområdet VVS og/eller automasjon. Som ingeniør vil du ha fagansvaret for drift og vedlikehold av sykehusets tekniske anlegg. Videre vil du være medansvarlig for utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, i et økonomisk og langsiktig perspektiv og ha resultatansvar for gjennomføring av vedlikeholdstiltak. Stillingen er p.t. organisert i driftsenheten eiendom og intern service, som gir tjenester av ikke medisinsk karakter til hele sykehuset. Stillingen rapporterer til enhetsleder. Stillingen vil også ha også tett samarbeid med eiendomssjef, driftsingeniør, ansatte i teknisk drift, samt de øvrige stabsfunksjonene i avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Vedlikeholdsplanlegging for å ivareta løpende og effektiv drift.
 • Oppfølging og bestilling av oppdrag i forhold til rammeavtaler/rammeavtaleleverandører bygg, anlegg og utemiljø.
 • Implementere, vedlikeholde og utvikle ulike fagverktøy og fagsystemer.
 • Kunne gjøre praktiske oppgaver innen sitt fagområde ved behov.
 • Vil være sykehusets driftsrepresentant i eksterne fagnettverk.
 • Faglig veiledning, opplæring og support av driftspersonell.

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse på høyskole, fagskole ingeniør eller høgskoleingeniør, eller universitetsnivå innenfor VVS og/eller automasjon.
 • Kunnskap og erfaring om drift og vedlikehold tekniske anlegg.
 • Erfaring med og kjennskap til FDV-system som verktøy for arbeidsprosesser. Sykehuset benytter i dag Plania.
 • Erfaring innen prosjektledelse og bestillerkompetanse bygg og anlegg en fordel.
 • Erfaring innen bruk av SD anlegg.
 • Erfaring i bruk av elektronisk verktøy og programvarer.
 • God muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Praktisk erfaring fra sitt fagområde. Gjerne fagbrev.

Personlige egenskaper

 • Kan identifisere deg med og leve ut sykehusets verdier: Profesjonalitet, engasjement og glede
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Liker å jobbe både selvstendig og i team
 • Er fleksibel, praktisk anlagt, løsningsorienter, har gjennomføringsegenskaper og er serviceinnstilt
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og variert arbeid
 • Et trivelig arbeidsmiljø i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for hjemmekontorløsning
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste

Ref: 3975961936

Kontaktpersoner

Ann-Sissel Pettersen
Enhetsleder
Telefonnummer: 41236226
Inger Nitteberg
Avdelingsleder
Telefonnummer: 90657550
Olav Heyerdal
Eiendomssjef
Telefonnummer: 97608896

Hvem er Sunnaas sykehus?

Sunnaas sykehus tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har vært utsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas er Norges største spesialsykehus innen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst. Sunnaas har hovedsakelig regionale, men også nasjonale oppgaver, og er et sykehus med universitetsfunksjoner. 

Sunnaas sykehus er akkreditert etter de internasjonale standardene til Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities, CARF. Du kan lese mer om sykehuset på vår nettside eller se en film om våre pasienter.