Politiets IKT-tjenester har store ambisjoner og søker seksjonssjefer

Seksjonssjef

Stillingsbeskrivelse

Politiets oppdrag er å forebygge og bekjempe kriminalitet. I dette arbeidet er effektiv bruk av IKT en kritisk suksessfaktor. Løsningene politiet bruker i sine operasjoner, er utviklet eller forvaltet av Politiets IKT-tjenester. Det betyr at hver gang en patrulje er på oppdrag, er vi med. Det er vi også når politiet gjennomfører ID- eller grensekontroll, utsteder pass, jobber med straffesaker eller samler etterretningsinformasjon, for å nevne noe.

Kriminaliteten tar nye former og politiet må endre seg. Det gir oss viktige oppgaver i arbeidet med å digitalisere politiet. Vi skal videreutvikle politiets digitale og mobile løsninger på alle områder - fra selvbetjeningsløsninger for borgerne i Norge til bekjempelse av ulovlig opphold og terror. For å kunne det, trenger vi de beste på laget. Og gode ledere til å vise vei.

Politiets IKT-tjenester har store ambisjoner og vi tror at svært få virksomheter kan matche oss når det gjelder spennende områder. Nå søker vi tre initiativrike seksjonssjefer som får ansvaret for hver sin portefølje, og skal sikre at vi leverer det politiet trenger. Som er klare for å ta i bruk ny og fremtidsrettet teknologi, og som ser potensialet i å bruke smidige metoder som DevOps.

Vi søker seksjonssjefer til seksjonene Mobil- og basistjenester, Informasjonskontroll og Straffesak.  Er du en av dem?

Seksjon Mobil- og basistjenester har ansvar for utvikling av politiets mobile apper og felles IKT-tjenester. Seksjonen består av to team, Mobipol og Basiselementer, som begge er underleverandør til øvrige leveranseområder. 

Seksjon Informasjonskontroll har ansvaret for utvikling og vedlikehold av løsninger for brukeradministrasjon og tilgangsstyring. Seksjonen ivaretar også løsningen for sporing og analyse av bruk av politiets sentrale registre. I tillegg har seksjonen ansvaret for å sikre at informasjon som utveksles med eksterne samarbeidspartnere, verifiseres og kontrolleres. 

Seksjon Straffesak leverer tjenester for saksbehandling fra a-å for alle straffesaker i politidistrikter og særorgan, og har flere grensesnitt hvor det avgis data til andre sentrale systemer i politiet, Domstolene, Statens innkrevingssentral, KRIPOS og Kriminalomsorgen.

Arbeidsoppgaver

 • Motivere og lede dyktige medarbeidere i en kompetansebedrift
 • Leveranseansvar for egen portefølje
 • Modernisering og digitalisering
 • Utvikling av nye tjenester
 • Sikre sikker og stabil drift av tjenestene i sin portefølje
 • Implementere smidige leveransemodeller
 • Personalansvar for seksjonens medarbeidere
 • Budsjett- og resultatansvar

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på bachelor- eller masternivå innen IKT. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Ledererfaring
 • Erfaring fra endringsledelse
 • Erfaring som utvikler er en fordel
 • Erfaring fra miljøer som utvikler og forvalter IKT-løsninger
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Må kunne sikkerhetsklareres til minimum HEMMELIG

Personlige egenskaper

 • Ambisiøs - resultatfokusert - beslutningsdyktig
 • Strukturert og analytisk
 • Samarbeider og kommuniserer godt med medarbeidere og ledere på alle nivåer
 • Selvstendig og kvalitetsbevisst
 • Endringsorientert og endringsvillig
 • God til å motivere og engasjere kunnskapsmedarbeidere

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer med store utviklingsmuligheter
 • Gode arbeidsbetingelser (fleksitid, sommertid og mulighet for trening i arbeidstiden)
 • Et aktivt og hyggelig arbeidsmiljø med lokaler sentralt på Majorstua
 • Stillingen avlønnes som 1211 seksjonssjef i lønnsspennet kr. 750 000 - 900 000, avhengig av kvalifikasjoner.

Som ansatt i Politiets IKT-tjenester blir du medlem i Statens pensjonskasse, med blant annet gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån (se SPK.no for mer informasjon). For å ivareta ønsket om mangfold i staten oppfordrer vi kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring til å søke jobb hos oss.

For ansettelse hos oss krever vi plettfri vandel og mulighet for sikkerhetsklarering. Søkere må være oppmerksomme på at opplysninger kan bli offentliggjort selv om de ber om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlisten. Søknad og CV registreres elektronisk i vårt rekrutteringssystem WebCruiter (via Søk på stilling). Alle vitnemål og attester skal skannes inn og lastes opp samtidig.

Kontaktpersoner

Stian Kaasa
Avdelingsdirektør Tjenesteforvaltning
Telefonnummer: (+47) 41 44 90 98

Hvem er Politiets IKT-Tjenester?

Politiets IKT-tjenester (PIT) er politiets egen IKT-leverandør. Vi utvikler, drifter og forvalter mer enn hundre systemer til over 17 000 ansatte i politiet, Tollvesenet, Kriminalomsorgen og Den høyere påtalemyndighet. Politiets IKT-tjenester er en arbeidsplass med store muligheter for utvikling og karriere. Vi har mer enn 500 ansatte med arbeidssted i Oslo og i de 12 politidistriktene rundt om i landet.

Les mer om Politiets IKT-Tjenester og se flere ledige stillinger