Plansjef - 2. gangsutlysning

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 01. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Vestre Toten kommune har ledig en spennende og utfordrende stilling som plansjef. Plansjefen sitter i rådmannens ledergruppe og har overordnet ansvar for blant annet kommuneplan, areal- og plansaksbehandling, byggesak, landbruksforvaltning og miljøvern/forurensning og næring- og samfunnsutvikling. Planavdelingen har en flat struktur med fagansvarlige og har ca. 13 årsverk.

Stillingen er ledig med tiltredelse. 

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Sammen med rådmannen og ledergruppa sikre en helhetlig ledelse og utvikling av kommunen.
 • Bidra aktivt i en organisasjon som har høyt fokus på utviklingsarbeid, herunder Lean - kontinuerlig forbedring.
 • Selvstendig ansvar for å lede og utvikle eget tjenesteområde herunder budsjett, økonomi- og personalledelse.
 • Følge opp mål og tiltak som følger av leder- og resultatavtale.

 

Kvalifikasjoner/utdanning

 • Det er krav til høyere utdanning - fortrinnsvis fra teknisk / naturvitenskapelig høgskole eller universitet. 
 • Relevant ledererfaring er ønskelig. Det stilles krav til  gode kommunikasjons- og samarbeidsevner. 
 • I tillegg etterpør vi :
  • Solid kompetanse innen fagområdene areal- og plansaksbehandling og byggesaksbehandling vil bli vektlagt.  
  • Erfaring fra offentlig forvaltning og politisk saksbehandling vil også bli ansett som positivt.

Vi søker og en leder med evne og vilje til å lede utviklings- og forbedringsarbeid i samsvar med kommunens satsing på Lean som virksomhetsstrategi.

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved utvelgelse.

 

Personlige egenskaper

 • Plansjefen skal ha evne til å motivere, ansvarlig- og dyktiggjøre medarbeidere.
 • Vi søker en beslutningsdyktig og samarbeidsorientert leder som også har en lederstil preget av tydelighet, åpenhet og inkludering.
 • Planavdelingen er kjent for høyt servicenivå og rask og kvalitetssikret saksbehandling. Vi forventer at ny plansjef bidrar til å videreføre disse positive fortrinnene.

 

Vi tilbyr

 • En spennende og krevende lederstilling med utfordrende og utviklende lederoppgaver innen eget tjenesteområde og rådmannens ledergruppe.
 • Gode lønns- og arbeidsvilkår og en god offentlig pensjonsordning.

Lønn fastsettes etter avtale på bakgrunn av kvalifikasjoner og erfaring.

 

Søknad sendes

Vi ser helst at du logger deg inn på ledig stilling og registrerer din CV m.m.

Dersom du ønsker at din søknad ikke skal offentliggjøres, ber vi om at du begrunner hvorfor. Dette er et krav i henhold til Offentleglova §25. Vi vil også gjøre oppmerksom på at søknad kan bli gjort offentlig selv om søker har anmodet om å ikke bli ført opp på søkerlister.

Bekreftede kopier av vitnemål og attester fremlegges kun på forespørsel.

Kontaktpersoner

Bjørn Fauchald
Rådmann
Telefonnummer: (+47) 61 15 33 13

Hvem er Vestre Toten kommune?

Vestre Toten kommune har ca 13220 innbyggere og ligger sentralt til på  Østlandet, 1 mil sør for Gjøvik og 11 mil nord for Oslo. Rv. 4 og Gjøvikbanen går igjennom kommunen. Administrasjonsstedet er Raufoss hvor også en av Norges største industriparker ligger med ca 3000 ansatte. Flere uavhengige undersøkelser og evalueringsrsapporter viser at Vestre Toten er en kommune med særlig godt arbeidsmiljø. 

Vestre Toten kommune er en innovativ kommune. Vi arbeider aktivt, systematisk og helhetlig med utvikling og forbedring blant annet gjennom bruk av Lean kontinuerlig forbedring. Les mer om oss på: www.vestre-toten.kommune.no for nærmere informasjon om kommunen og www.gjovikregionen.no for informasjon om regionen. Trygghet, trivsel og utvikling er vårt slagord.