Planleggingsleder

Planleggingsleder Oslo

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 07. februar, 2021. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om stillingen

Divisjon drift og vedlikehold har ansvaret for å ivareta vegeierskapet på eksisterende riksveger, inkludert ferjesamband, samt planlegge og gjennomføre mindre utbyggingsprosjekt.

Drift og vedlikehold øst består av 145 medarbeidere fordelt på stab og seks seksjoner, og dekker hele det geografiske området Innlandet, Viken og Oslo.  Stillingen er plassert i seksjon Plan og utbygging øst 2 med kontorsted Oslo. Våre 21 medarbeidere er stasjonert på kontorstedene Oslo, Lillestrøm og Drammen.

Arbeidsoppgaver

Du vil arbeide tett sammen med prosjektleder, byggeleder og kontrollingeniør, og du vil være i daglig kontakt med offentlige etater, grunneiere og andre som blir berørt av planarbeidene.

Kontorsted vil være Oslo.

 • Dine arbeidsoppgaver vil blant annet være:
 • Utarbeide forprosjekter, reguleringsplaner og dispensasjonssøknader
 • Utarbeide konkurransegrunnlag for nye planprosjekt
 • Oppfølging av kontrakt med konsulent
 • Styring av møter og skrive referat
 • Rapportere og følge opp økonomi, kvalitet og framdrift

Kvalifikasjonskrav

Utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år innen fysisk planlegging, vegplanlegging, arealplanlegging. Omfattende og relevant praksis fra fagområdet kan kompensere for manglende formell utdanning. Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Stillingen setter krav til mobilitet og det kreves førerkort kl. B.

Dersom du har tatt hele eller deler av din utdanning i utlandet, ber vi om en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)

Vi vil også legge vekt på:

 • Erfaring fra prosjektledelse og planprosessledelse
 • Erfaring fra vegplanlegging på ulike nivåer
 • Gode kunnskaper om plan- og bygningsloven
 • Gode relasjonsbyggende egenskaper med evne og vilje til samarbeid og kommunikasjon internt og med andre offentlige etater og private aktører,
 • Evne til strategisk tenking.
 • Erfaring fra bestilling og innkjøp av tjenester
 • Gode formidlingsferdigheter – visuelt, skriftlig og muntlig (norsk)

Du vil samarbeide mye med andre og derfor ønsker vi at du har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Stort engasjement og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV - en eller innvandrerbakgrunn, vil vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.

Ønsker du mer informasjon om stillingen? Ta kontakt med seksjonsleder Øystein Tandberg, telefon 911 39536.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesens vil lede an i utviklingen av et effektivt, sikkert og helhetlig transportsystem tilpasset morgendagens behov og teknologi. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på vei og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet smarte, trygge og miljøriktige transportvalg.

Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks nyetablerte divisjoner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger