Planleggingsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 23. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Bli planleggingsleder i Statens vegvesen

Veg og gateplanlegging er del av Ressursavdelingen i Statens vegvesen Region øst. Vi har behov for å styrke vår fagkompetanse på planleggingsledelse.Vi trenger en planleggingsleder i Moss og en i Oslo.

Vi har mange oppgaver som spenner fra å planlegge gang- og sykkelveg, kollektivtiltak og mer urbane og utfordrende byprosjekter som bypakke Nedre Glomma og E18 Vestkorridoren i Bærum. Stillingen krever forståelse for mekanismene bak planprosesser, både de politiske, byråkratiske og faglige.

Arbeidsoppgaver:

Hovedoppgaven er å styre planprosjekter innenfor gitte rammer - tid, økonomi og kvalitet.

Du får ansvar for å lede tverrfaglige prosjektgrupper og sørge for gjennomføring av den tekniske planleggingen. Du vil få ansvaret for kjøp og oppfølging av konsulenttjenester samt lede den formelle planprosessen etter plan- og bygningsloven. Du vil bli en del av et eget fagnettverk for prosjektstyring og planprosess.

Ønsket bakgrunn og kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning på bachelor/mastergradsnivå fra universitet eller høgskole
 • Erfaring fra prosjektledelse
 • Gode kunnskaper om plan- og bygningsloven
 • Gode relasjonsbyggende egenskaper med evne og vilje til samarbeid og kommunikasjon internt og med andre offentlige etater og private aktører
 • Erfaring fra bestilling og innkjøp av tjenester fra tilsvarende prosjekter
 • Minimum 3 års arbeidserfaring etter endt utdanning
 • Gode formidlingsferdigheter - visuelt, skriftlig og muntlig (norsk)

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tverrfaglig fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Samarbeid og tverrfaglig arbeid

Samarbeid og tverrfaglighet er viktig i alle prosjekt. Alle stillingene innebærer å samarbeide bredt med prosjektledere og andre fagressurser samt være en aktiv deltaker i våre tverrfaglige prosjektgrupper.

En god arbeidsplass

Personlig egnethet med initiativ og selvstendighet vil bli vektlagt, samt evne til kommunikasjon og samhandling. Hos oss blir du en del av et stort fagmiljø der du alltid kan få faglig veiledning. Vi søker mot en delekultur, der kollegaer gjør hverandre bedre. Det legges vekt på at fagmiljøet skal være faglig oppdatert.  Du får ryddige arbeidsforhold med mange goder og rettigheter. Selv om arbeidsmengden kan være stor, legger vi stor vekt på forutsigbarhet og mulighet for avspasering eller lønnskompensasjon.

Vi tilbyr disse godene:

 • Introduksjonsprogram og fadderordning
 • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • Pensjonsordning
 • Etatsskoler, kurs og gode muligheter for faglig påfyll

Annet

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

Vi gjør oppmerksom på at søkerlisten kan bli offentliggjort, selv om du har bedt om unntak fra denne, jf.Offl. § 25. Du vil i så fall bli varslet om dette.

Kontaktpersoner:

For mer informasjon kontakt lederne ved Veg- og gateplanlegging:

 • Moss: arnt.weum@vegvesen.no mobil 97420514
 • Oslo: øystein.tandberg@vegvesen.no mobil 91139536

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger