Planleggingsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 24. mai, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Om Plan og prosjektering

Ved Statens vegvesen Region sør, Ressursavdelingen er det ledig stilling ved Plan og prosjektering Buskerud. Stillingen har Drammen som kontorsted. Plan og prosjekteringsseksjonen i Buskerud er et attraktivt og flerfaglig planleggingsmiljø med et bredt faglig spekter av planleggere. Vi utreder og planlegger små og store prosjekter, kommunedelplaner, reguleringsplaner og prosjekterer riks- og fylkesveganlegg på oppdrag fra stat, fylkeskommune og Buskerudbyen.

Seksjonen består i dag av 29 dyktige og engasjerte medarbeidere, med en jevn fordeling mellom kvinner og menn. Seksjonen har fokus på god service og leveranser av høy kvalitet. Ved seksjonen vektlegges faglig utvikling og sosialt samhold hvor man bidrar til å gjør hverandre gode. Vi søker nå etter en dyktig og erfaren planleggingsleder.

Arbeidsoppgaver

De viktigste oppgavene dine blir å lede gjennomføringen av planprosjekter etter plan og bygningsloven. Prosjektene ved seksjonen kan variere fra mindre kollektivtiltak til kompliserte byprosjekter, og større strekningsvise vegprosjekter. Du vil være prosjektleders nærmeste medarbeider i utarbeidelsen av kommunedelplaner og reguleringsplaner. I det daglige vil du ha ansvar for å styre prosjektgruppen, samt levere rett kvalitet til rett tid i henhold til prosjektbestilling. Ved behov for konsulentbistand vil du blant annet bidra til å utarbeide kravspesifikasjoner, innhenting og evaluering av tilbud, økonomioppfølging, styring og kvalitetssikring av leveranser.

Kvalifikasjonskrav

Du har relevant utdanning fra universitet eller høyskole, min. 3 år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ( www.nokut.no ).

Erfaring fra prosjektledelse er å foretrekke.Det vil også være en fordel med og gjerne erfaring fra samferdselssektoren og planlegging etter plan og bygningsloven. Må beherske godt norsk, skriftlig og muntlig.

Dette vil vi også legge vekt på

Vi ser etter en inkluderende og omgjengelig person som trives med teamarbeid og som evner å trekke det beste ut av prosjektgruppen. Som prosjektleders nærmeste medarbeider bør du ha god leveringsevne, fokus på gode resultater og kunne gi konstruktive tilbakemeldinger til dine prosjektmedarbeidere.

Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr også disse godene: 

  • introduksjonsprogram og fadderordning
  • fleksitid og gode ordninger for avspasering pensjonsordning
  • mulighet for lån i Statens pensjonskasse
  • etatsskoler og gode muligheter for faglig påfyll

Lønn avtales nærmere i samsvar med vår lønnspolitikk.

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Ønsker du mere informasjon, ta kontakt med seksjonsleder Amund Lundqvist på telefon 95924866

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger