Planleggingsleder

Denne stillingsutlysningen er utløpt siden 15. mars, 2018. Se andre jobbmuligheter »

Stillingsbeskrivelse

Ved Statens vegvesen Region sør, Ressursavdelingen, er det ledig stilling som planleggingsleder. Kontorsted er Tønsberg.

Plan- og prosjekteringsseksjonen i Vestfold er et attraktivt og flerfaglig planleggingsmiljø med et bredt spekter av oppgaver.

Vi utreder, planlegger og prosjekterer små og store prosjekter på både riks- og fylkesvegnettet primært i Vestfold. Ved seksjonen vektlegges faglig utvikling og sosialt samhold hvor man bidrar til å gjøre hverandre gode.

Arbeidsoppgaver

Din arbeidsoppgave er å være planleggingsleder for Fastlandsforbindelsen til Nøtterøy og Tjøme i reguleringsplanfasen. Du vil være prosjektlederens nærmeste medarbeider, og styre prosjektgruppen i det daglige.

I stillingen vil du bidra med styring av prosjektets økonomi, framdrift og kvalitet. Ved behov for konsulentbistand vil du bestille, styre og følge opp leveransene.

Kvalifikasjoner

Du har relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tre år. Omfattende og relevant erfaring innenfor de aktuelle fagområdene kan kompensere for manglende formell utdanning. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Du må beherske godt norsk, skriftlig og muntlig.

Dette vil vi legge vekt på:

Vi ser etter deg med flere års erfaring innen samferdselsprosjekter, og som er en inkluderende og omgjengelig person som trives med teamarbeid og trekker det beste ut av prosjektgruppen.

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen, og du får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer.

Vi kan tilby:

  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et bredt fagmiljø
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Fleksitid og gode ordninger for avspasering
  • Medlemskap i Statens Pensjonskasse
  • Lønn avtales nærmere i henhold til etatens lønnspolitikk.

 

Statens vegvesen skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile befolkningen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert, til å søke jobb hos oss. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, ta kontakt med seksjonsleder Bertil Brudeseth, tlf. 954 65 977.

Hvem er Statens vegvesen?

Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig grunnlag for politiske beslutninger og setter dem ut i livet. Vi er en stor samfunnsaktør med over 7600 engasjerte medarbeidere med bred kompetanse fordelt på Vegdirektoratet og fem regioner.

Les mer om Statens vegvesen og se flere ledige stillinger